Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Uitstel Modernisering Wsw
---

Er komt meer tijd voor de invoering van de modernisering Wsw

De Ministerraad heeft op vrijdag 18 augustus 2006 besloten het wetsvoorstel modernisering Wsw naar de Tweede Kamer door te sturen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2008 in plaats van de eerder voorgestelde datum
1 januari 2007. Belangrijke reden hiertoe is enerzijds de korte tijd die resteert om het wetsvoorstel nog dit jaar te behandelen en anderzijds signalen van gemeenten en sw-bedrijven tijdens de informatiebijeenkomsten van VNG en Cedris over de modernisering Wsw die deze zomer hebben plaatsgevonden. Beide partijen gaven aan meer tijd nodig te hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de uitvoering van een gemoderniseerde Wsw.

2007 Wordt een overgangsjaar waarin gemeenten en andere partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van de Wsw zich gezamenlijk voorbereiden op invoering van de nieuwe Wsw. Om partijen daarbij te ondersteunen wordt met de VNG, Cedris, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, de Federatie van Ouderverenigingen (FvO), de Landelijke cliëntenraad en in samenspraak met Abvakabo, het ingezette voorbereidingstraject voor de implementatie voortgezet.

Voor meer informatie over het project rondom de modernisering van de Wsw: kijk op www.aanhetwerkmetdeWsw.nl.

(Geplaatst: 22 augustus 2006)

---