Gemeente Haaren* Informatieavond centrumplan Haaren

* Presentatie verenigingen


* Informatieavond centrumplan Haaren

Zoals u wellicht weet, is een aantal voorzieningen in het centrum van het dorp Haaren toe aan vernieuwing.

Het is van groot belang om nu goede, doordachte keuzes te maken en er voor te zorgen dat de nieuw te bouwen voorzieningen zodanig op elkaar worden afgestemd dat het gebruik straks optimaal comfortabel en optimaal rendabel zal zijn. Daarnaast moet binnen het plan woningbouw gerealiseerd worden voor alle doelgroepen, ook voor starters en senioren.

Op 26 april jl presenteerde architectenbureau Claus en Kaan het plan voor het centrum van Haaren. Op dit moment en de komende tijd wordt er door de Kreite / Lambertus en de gemeente hard gewerkt aan de verdere uitwerking, zodat het plan dit najaar door de raadscommissie kan worden besproken en daarna aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

In de tussentijd willen wij u graag in de gelegenheid stellen om uw mening te geven over de huidige fase, de stedenbouwkundige kant van het project. Het gaat daarbij in dit stadium over "de buitenkant". Hoe gaat het centrum er uit zien? Wat zijn de effecten voor de omgeving? Enzovoort.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op maandag 28 augustus a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Naar boven


* Presentatie verenigingen

Alweer voor de derde keer ontvangen wij de nieuwe inwoners van onze gemeente gezamenlijk in het gemeentehuis.

Wij verzorgen voor hen een korte introductie en oriëntatie op onze gemeente.

Het verenigingsleven maakt een heel belangrijk onderdeel uit van het leven in de verschillende dorpen. Een warm welkom van de verenigingen weerspiegelt de aard van onze streek en onze inwoners. Nieuwe inwoners zullen zich hierdoor wat sneller thuis voelen in de voor hen nieuwe of vreemde omgeving.

Daarom hebben wij de vorige keren de verenigingen uitgenodigd te participeren in deze avond. Wij stellen graag ruimte beschikbaar voor hun presentaties.

Uit de reacties tijdens de vorige edities van de welkomstbijeenkomst bleek dat onze nieuwe inwoners een dergelijke manier van kennismaken met de verenigingen bijzonder op prijs stellen. Bovendien hebben verschillende nieuwe inwoners zich naar aanleiding van deze introductie bij verenigingen aangemeld als lid of bestuurslid.

Graag nodigen wij ook nu weer verenigingen uit om zich te presenteren tijdens de welkomstavond voor nieuwe inwoners van de gemeente Haaren op dinsdag 24 oktober 2006. Voor nadere informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen met Helma van Drunen, 0411 - 627350 of h.van.drunen@haaren.nl.

Graag tot ziens,

Frans Ronnes

burgemeester

Naar boven