Vereniging Natuurmonumenten


Natuurbrief
Wilt u iedere maand tips voor de leukste natuuruitjes, het laatste nieuws en leuke aanbiedingen en acties ontvangen? Neem dan gratis een abonnement op de Natuurbrief.

BLAUWTONG VASTGESTELD BIJ SCHOONEBEEKERSCHAAP OP BRUNSUMMERHEIDE 21-08-2006

Vandaag is definitief vastgesteld dat het schaap, dat vorige week is overleden op de Brunsummerheide, dood gegaan is aan de gevolgen van de ziekte blauwtong. Nog vier andere schapen met dergelijke verschijnselen worden op dit moment onderzocht. De schapen maken deel uit van de zogenaamde Schoonebeekerschaapskudde, een zeldzaam schapenras dat alleen in ons land voorkomt.

Maatregelen

De kudde op de Brunssumerheide bestaat uit 400 schapen. Natuurmonumenten heeft, in opdracht van het Ministerie van LNV, ervoor gezorgd dat de dieren 's avonds op stal gaan en dat de schaapskooi niet toegankelijk is voor het publiek. Het natuurgebied is wel gewoon toegankelijk. De Schoonebeekers worden ingezet voor de begrazing van de Brunssumerheide.

Natuurmonumenten verwacht, als de maatregelen van LNV zich beperken tot een korte periode, dat er geen schade aan de natuur ontstaat.

Schoonebeekerschapen
In Nederland lopen op dit moment zo'n 1500 Schoonebeekerschapen rond. Natuurmonumenten heeft drie kuddes in beheer; een op de Brunssumerheide en twee bij Eerde en Hackfort in Overijssel. Het is de tweede keer in een relatief korte tijd dat deze zeldzame soort wordt getroffen. Tijdens de MKZ-crisis in 2001 werd een hele kudde kerngezonde Schoonebeekerschapen geruimd bij Epe op de Oost-Veluwe, omdat ze zich bevonden binnen een bepaalde afstand van een besmet bedrijf. Het betrof toen een kudde schapen van het Gelders Landschap.