Gemeente Haaren


De gemeente Haaren heeft maïs op stam te koop:

Inschrijvingen mogen alleen door inwoners van de gemeente Haaren wordt gedaan.

Inschrijfformulieren en situatietekeningen kunnen worden afgehaald bij de receptie op het gemeentehuis in Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en donderdag tussen 15.00 - 19.00 uur.

Inschrijfformulieren moeten vóór woensdag 20 september 2006 14.00 uur in een bus met opschrift "Inschrijving maïs 2006" worden gedeponeerd bij de receptie van het gemeentehuis in Haaren.

Op woensdag 20 september 2006 om 14.00 uur zullen de inschrijvingen bekend worden gemaakt in het gemeentehuis van Haaren.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer A. Pullens, rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 40.