Gemeente Ede

nummer 162 / Ede, 22 augustus 2006

College heeft plan voor afvalpas
Gratis grofvuil of tuinafval brengen of laten halen

Burgemeester en wethouders van Ede stellen binnenkort aan de gemeenteraad voor om een afvalpas in te voeren. Met deze pas kunnen inwoners gratis grofvuil brengen naar het Afvalbrengstation of laten ophalen. De afvalpas biedt huishoudens ruimere mogelijkheden. Nu gelden nog actieperiodes, straks kunnen inwoners brengen op een moment dat hen het beste uitkomt. De afvalpas dient ook als toegangscontrole bij het Afvalbrengstation. Hiermee wordt voorkomen dat mensen van buiten de gemeente Ede afval brengen.

In een motie had de Edese gemeenteraad gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zon knipkaart of brengpas. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, is de afvalpas geldig vanaf 2007. In de loop van dit jaar ontvangt ieder huishouden dan een brief met informatie en een gratis afvalpas. De voorwaarden die gekoppeld zijn aan de afvalpas gelden voor een proefperiode van twee jaar, om te kijken of de afvalpas leidt tot het gewenste effect en het geraamde resultaat.