Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

CG-Raad enthousiast over actieplan Onderwijs als kinderrecht

Het komt voor dat kinderen langdurig thuiszitten, zonder dat zij onderwijs genieten. Lange wachtlijsten in het speciaal onderwijs en andere problemen vormen de oorzaak.
Dit is onacceptabel, zo vindt een groot aantal organisaties, waaronder de CG-Raad. Op 22 augustus presenteerde het PvdA Tweede Kamerlid Angelien Eijsink het actieplan 'Onderwijs als kinderrecht', dat tot stand is gekomen in samenwerking met de betrokken organisaties.

De CG-Raad ondersteunt het actieplan van harte en verwijst hierbij graag naar de Standaard Regels voor het bieden van gelijke kansen van de Verenigde Naties (1993) en het zogeheten Salamanca Statement van de Unesco. Hierin staat dat kinderen met een handicap of met gedragsproblematiek zoveel mogelijk regulier onderwijs moeten kunnen volgen. Nederland heeft beide documenten mede ondertekend.

Daarnaast benadrukt de CG-Raad het belang van uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz) naar het basis- en voortgezet onderwijs. Hiermee wordt een aanzienlijke verbetering bereikt van de individuele rechtsbescherming van leerlingen met een handicap.
De WGBh/cz vergemakkelijkt het aanvragen van individuele aanpassingen, die het mogelijk maken onderwijs te volgen dat past bij de aanleg van de leerling en bij de keuzevrijheid in het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen in het schoolgebouw, aan het lesmateriaal of het recht op wat extra tijd voor het afleggen van een toets. Scholen kunnen niet gedwongen worden tot te dure aanpassingen; het moet gaan om redelijke en doeltreffende maatregelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van gelijke behandeling zeer beperkt blijven.

In het persbericht 'PvdA en belangenorganisaties willen einde wachtlijsten speciaal onderwijs' treft u meer informatie aan over de presentatiebijeenkomst.

Lees ook de hele tekst: 'Onderwijs als kinderrecht'.
---