Provincie Utrecht

als commissaris van de Koningin in Utrecht

Staal vertrekt als commissaris van de Koningin in Utrecht

22-8-2006 -

Nieuwe functie: voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Na negen jaar vraagt de heer mr B. (Boele) Staal (D66) per 1 januari 2007 ontslag als commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Staal zal begin 2007 worden benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de branche-organisatie voor de in Nederland actieve banken. Het gaat om een part-time functie van drie dagen per week.

Staal kijkt terug op een buitengewoon plezierige vervulling van het ambt van commissaris van de Koningin. `De afgelopen jaren waren een fantastische tijd. We kunnen tevreden zijn over een zakelijker manier van besturen en het vergroten van de slagkracht van de provincie Utrecht,' zegt Staal. `Met projecten zoals Hart voor de Heuvelrug en de NV Utrecht is de provincie op de kaart gezet en worden ingewikkelde bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken aangepakt.' Staal heeft zich regelmatig uitgelaten over de bestuurlijke dichtheid in ons land. Een van zijn stellingnames is dat bezuinigen op ambtenaren niet helpt zonder de bestuurlijke en politieke dichtheid ongemoeid te laten. Zijn initiatief om in de Randstad het verkleinen van de bestuurlijke dichtheid op de agenda te krijgen is uitgemond in de zogenaamde Holland Acht.

Onvermijdelijk zullen er ook onafgemaakte zaken zijn, zoals verdere optimalisering van de crisisbeheersing en voortgang in het herindelingsproces. Staal blijft zich zorgen maken over de politieke aandacht voor de bestuurlijke inrichting: `De komende kabinetsperiode zal moeten blijken of de bestuurskracht van de provincies en die van de commissaris van de Koningin voldoende benut worden.'

Voor de Nederlandse Vereniging van Banken wordt Staal de eerste voorzitter `van buiten'. Tot nu toe vervulde een lid van de raad van bestuur van één van de drie grote bankinstellingen in Nederland het voorzitterschap (tot 1 januari 2007 de heer dr. P.W. Moerland, lid raad van bestuur Rabobank). De NVB zocht een voorzitter afkomstig uit het openbaar bestuur die een bijdrage kan leveren aan de verdere positionering van de vereniging op het scheidingsvlak van de publieke en de private sector. Juist de relatie tussen overheid en bedrijfsleven geniet bij Staal mede op grond van zijn diverse werkervaring zijn belangstelling.
Naast het aanvaarden van het voorzitterschap van de NVB vestigt Staal zich als zelfstandig (bestuurs)adviseur en blijft hij zijn private nevenfuncties uitoefenen (president-commissaris van ONVZ-zorgverzekeraar, Twynstra Gudde en Holland Casino; voorzitter van de ANWB en commissaris van De Boer Tenten). In zijn hoofdfunctie is Staal achtereenvolgens werkzaam geweest als:


- politieofficier, laatstelijk als commissaris-korpschef
- commercieel directeur ASB-uitzendorganisatie (Vendex NV)
- directeur binnen Randstad NV (o.a. Randon BV)
- directeur/partner Boer & Croon (interim-management)
- sinds 1998 commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

Verder was hij van 1991 tot 1998 voor D66 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De heer Staal blijft zijn functie als commissaris van de Koningin in Utrecht nog tot en met 31 december 2006 uitoefenen.

Gelijktijdig met dit bericht zal een persbericht verschijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat bericht kunt u vinden op de website van de NVB.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Bas Thomas, woordvoerder; tel. (030) 258 24 80, (06) 10 91 80 43, of bas.Thomas@provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Bas Thomas, telefoon (030) 258 24 80