Waterschap Roer & Overmaas


22-08-2006

Openbare bekendmaking: voornemen verlenen vergunning aan de heer Hoedemakers te Ulestraten voor het onttrekken van water uit diverse oppervlaktewateren
Het Waterschap Roer en Overmaas is voornemens om vergunning te verlenen aan de heer Hoedemakers te Ulestraten voor het onttrekken van water uit diverse oppervlaktewateren.Met ingang van 31 augustus 2006 tot en met 11 oktober 2006 ligt het ontwerp-besluit O-2006.014 ter inzage in het waterschapshuis (kamer 209), Parklaan 10 te Sittard.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp-besluit schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.
Belanghebbenden die hun zienswijze omtrent het ontwerp-besluit mondeling naar voren willen brengen, kunnen zich gedurende bovengenoemde termijn tijdens kantooruren wenden tot de afdeling Beheer, telefoon 046-4205700.