Partij van de Arbeid


PvdA Voorlichting

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 2694/Fax 070 - 318 2800


Den Haag, 22 augustus 2006


PvdA: CPB ondergraaft tunnelvariant Naardermeer


Het Centraal Planbureau (CPB) ziet geen heil in de aanleg van een nieuwe snelweg tussen Schiphol en Almere met een tunnel langs het Naardermeer. Eerder keerde de PvdA zich al tegen deze variant. PvdA-Kamerlid Co Verdaas: "De CPB analyse is een welkome aanvulling. Het sluit in ieder geval nauw aan bij onze eerdere inzet voor de zogeheten Stroomlijnvariant, waarbij de verbinding tussen de A9 en de A1 wordt verbeterd."


De PvdA vindt de nieuwe verbindingsweg langs het Naardermeer niet nodig om het fileprobleem tussen Amsterdam en Almere op te lossen. De verbreding van de bestaande wegen tussen de twee steden is ook een goede manier om de verkeersproblemen op te lossen. Het is niet nodig om het Naardermeer in gevaar te brengen. Verdaas: "Hopelijk is de tunnel langs het Naardermeer nu ook voor VVD en CDA uit beeld. Wij willen voort met de besluitvorming."


Daarnaast is het de inzet van de PvdA dat ook het leefbaarheidprobleem in Amsterdam- Zuidoost wordt opgelost door de overkapping van de Gaasperdammerweg (A9). "Deze stroomlijnvariant is niet de enige oplossing voor het verkeersprobleem tussen Amsterdam en Almere. Wij willen ook een verbetering van het openbaar vervoer tussen deze twee steden.", aldus Verdaas.