Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Datum
22 augustus 2006
Nummer
188
Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten
vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden.
Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten
en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de
bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang
zijn. De agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten en de
diverse statencommissies zijn terug te vinden op de website
www.brabant.nl (Brabant Loket, officiële vergaderstukken).

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

23-08-2006 Duitsland
Gedeputeerde E. Janse de Jonge neemt deel aan een studiereis
met collega's van de 5 Grote Brabantse Steden naar Dresden.

23-08-2006 16.30 Mill
Gedeputeerde P. Rüpp brengt werkbezoek aan de gemeente
Mill.

24-08-2006 09.00 Eindhoven
Naast de statencommissie Ruimte en Milieu en de Provinciale
Commissie Ecologie, zullen gedeputeerden mw. A. Moons en
de heer P. Rüpp deelnemen aan een werkbezoek met als
thema "De uitvoering van de reconstructie". Mw. Moons zal
een presentatie houden over de Duurzaamheidsimpuls van de
Landbouw.

25-08-2006 12.30 Woudrichem
De Commissaris van de Koningin, mw. J.R.H. Maij-Weggen,
spreekt bij de viering van het 650-jarig bestaan van
Woudrichem. De bijeenkomst vindt plaats in de Martinuskerk
te Woudrichem.

25-08-2006 16.00 Berkel-Enschot
De Commissaris van de Koningin, mw. J.R.H. Maij-Weggen,
spreekt tijdens De Koningshoeve-ontmoeting in aanwezigheid
van minister C. Peijs van Verkeer en Waterstaat over
Brabant en logistieke ontwikkelingen.
De ontmoeting vindt plaats in de Abdij Koningshoeve te
Berkel-Enschot.

26-08-2006 11.30 Helmond
Gedeputeerde W. Luijendijk houdt een inleiding tijdens de
officiële opening van het nieuwe 'Kunstkwartier' aan de
Kromme Steenweg in Helmond.

27-08-2006 12.00 Bernheze
De Commissaris van de Koning, mw. J.R.H. Maij-Weggen en
gedeputeerde W. Luijendijk wonen het gildenevenement
'Europees Schutters Treffen 2006' rondom Kasteel Heeswijk
in Bernheze bij.

28-08-2006 09.45 's-Hertogenbosch
Fractiemedewerkers van de Tweede Kamer, die zich bezig
houden met landelijk gebied en/of milieu, brengen een bezoek
aan Brabant in het kader van de vernieuwing van het landelijk
gebied, de reconstructie. Gedeputeerde P. Rüpp zal de
fractiemedewerkers een kort welkom heten.
De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis,
Brabantlaan1 in 's-Hertogenbosch.

28-08-2006 14.00 Oirschot
Gedeputeerde mw. A. Moons neemt deel aan een werkbezoek
aan de gemeente Oirschot die in het thema staat van de
Plattelandsontwikkeling.

29-08-2006 17.00 's-Hertogenbosch
In het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat in 's-
Hertogenbosch vindt een informele ontmoeting plaats met het
college van Gedeputeerde Staten en de pers.

29-08-2006 20.00 Asten
Gedeputeerde mw. A. Moons is aanwezig in de rol van
bevoegd gezag tijdens de bijeenkomst waarbij de startnotitie
voor de milieueffectrapportage over de zoeklocaties voor
wonen en werken wordt gepresenteerd.
Bijeenkomst vindt plaats in Hotel Nobis, Nobislaan 1 te
Asten.

30-08-2006 12.00 Middelbeers
Gedeputeerde P. Rüpp neemt deel aan de wedstrijd
"Handmelken" die georganiseerd wordt door Amalthea,
coöperatie van geitenhouders.
Voor deze activiteit is de minister van Landbouw, de heer C.
Veerman uitgenodigd. Verder nemen de kamerleden W. v.d.
Brink en H.J. Ormel deel. Vanuit de landbouwhoek zijn
aanwezig de heer A. Vermeer, voorzitter van de ZLTO en de
heer J. van Lokven, voorzitter van de vakgroep
melkgeitenhouderij.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van het 20-jarig
jubileum van de coöperatie van geitenhouders Amalthea.
Bijeenkomst vindt plaats bij de familie Kolsters, Putstraat 16
te Middelbeers.

30-08-2006 15.00 Tilburg
Gedeputeerde W. Luijendijk reikt tijdens de kick-off-
bijeenkomst voor de campagne 'Goed bij in Brabant' een
aantal leerbonnen. De campagne bevordert de verbetering van
scholing van laagopgeleide werknemers. De bijeenkomst
vindt plaats in De Rooi Pannen in Tilburg.

31-08-2006 14.00 Haaren
Gedeputeerde P. Rüpp is aanwezig bij de ondertekening van
de uitvoeringsovereenkomst van het project Agrarisch
Landschapsbeheer (Sint-Oedenrode) tussen Brabants
Landschap en ZLTO. De heer Rüpp zal een reactie geven op
dit project. De bijeenkomst vindt plaats bij het Brabants
Landschap, Kasteellaan 4 te Haaren

31-08-2006 14.00 's-Hertogenbosch
Gedeputeerde W. Luijendijk houdt tijdens het symposium
'Folklore kleurt de toekomst'; volkscultuur in Brabant, een
inleiding over de rol die de provincie speelt bij het behoud van
het cultureel Brabants erfgoed. Tevens neemt hij het boekje
'Folklore kleurt de toekomst' met daarin interviews met
personen uit de wereld van volkscultuur en folklore in
ontvangst. Het symposium wordt gehouden in de
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 in 's-Hertogenbosch.

31-08-2006 17.30 Provinciehuis.
De statencommissie Beleidsevaluatie vergadert in het
provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

01-09-2006 09.00 Vught
Gedeputeerde O. Hoes en P. Rüpp zijn aanwezig bij de
Masterclass leiderschap B5 M7 wethouders in kasteel
Maurick in Vught. Gedeputeerde O. Hoes opent de
bijeenkomst.

01-09-2006 09.30 Provinciehuis.
De Rekeningcommissie vergadert in het provinciehuis,
Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

01-09-2006 10.00 Oosterhout
Op 1 september is de centrale bediening voor het hele
Brabantse kanalenstelsel gereed. De laatste twee van de in
totaal vier bedieningscentrales worden opgeleverd. RWS wil
dit graag met klanten, partners, gebruikers en medewerkers
vieren. Samen met mevrouw A. Jorritsma zal E. Janse de
Jonge de openingshandeling verrichten. Voor nadere info mw.
R. Langendonck van Rijks Waterstaat tel. 073 - 6817254.

01-09-2006 15.00 Weesp
Gedeputeerde W. Luijendijk woont de opening van de
Nationale Forten- en Stellingmaand 2006 op Fort Uitermeer
in Weesp bij.

01-09-2006 18.00 's-Hertogenbosch
Op de vijver van het provinciehuis vindt een cultureel
evenement plaats in het kader van de viering van het 900-
jarig bestaan van het Hertogdom Brabant. Aan het concert
wordt onder meer meegewerkt door de Koninklijke
Luchtmachtkapel, het Brabantkoor, het Zuidelijk Toneel,
Gerard van Maasakkers en Frans Bauer. Het evenement
wordt door Omroep Brabant TV live uitgezonden.


---- --