Rechtbank Haarlem


Gemeente Tilburg mag pand Pieter Vreedeplein slopen

22 augustus 2006 - De rechtbank Breda heeft in kort geding bepaald dat de eigenares van het pand aan het Pieter Vreedeplein nr. 5, ook bekend als het Koopjescentrum, dit pand over 5 dagen in gebruik moet geven aan de gemeente Tilburg en de projectontwikkelaars van het bouwplan Pieter Vreedeplein e.o.. Dit op straffe van een dwangsom van ⬠5000 per dag.

De rechtbank concludeert dat de eigenares van het pand - zij heeft cassatieberoep ingesteld tegen het onteigeningsvonnis - onrechtmatig handelt door te weigeren het pand in gebruik te geven aan de gemeente om het bouwproject te kunnen voltooien. Het maatschappelijk belang van de voortgang van het nieuwbouwproject Pieter Vreedeplein e.o. is veel groter dan het belang van de eigenares van het pand. Het nieuwbouwproject neemt in de binnenstad van Tilburg een prominente plaats in. Verdere vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden heeft grote financiële gevolgen en de overlast door de genomen verkeersmaatregelen wordt verlengd. De onteigening van het pand is inmiddels onafwendbaar en de eigenares wil het leegstaande pand ook niet meer gebruiken. Alvorens het pand wordt gesloopt, moet de huidige staat van het pand wel nauwkeurig worden vastgelegd in verband met de nog lopende cassatieprocedure. In juni had de rechtbank Breda een vordering van de gemeente Tilburg om vervroegde onteigening toegewezen. Tegen deze beslissing is de eigenares in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Als dit beroep in cassatie slaagt, kan dit echter hooguit nog gevolgen hebben voor de bepaling van de schadeloosstelling. De onteigening op zichzelf staat vast. Op het Pieter Vreedeplein in het centrum van Tilburg is in 2005 begonnen met de bouw van een groot nieuw complex met onder meer winkelruimte, een bioscoop, een parkeergarage en appartementen. Inmiddels is het pand Pieter Vreedeplein nr. 5 geheel omsloten door nieuwbouw.

LJ Nummer

AY6651

Bron: Rechtbank Breda
Datum actualiteit: 22 augustus 2006 Naar boven