Gemeente Nijmegen

Extern expertteam volgt evaluatie Nijmeegse Vierdaagse

Er komt een team van externe experts dat het onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de gebeurtenissen rond de afgelaste Vierdaagse kritisch volgt. Burgemeester Ter Horst van Nijmegen gaf op 21 juli de gemeentesecretaris Eringa opdracht tot het instellen van een dergelijk onderzoek. Het gaat daarbij specifiek om de rol van de gemeente en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.

De vierdaagse wandelmars werd dit jaar na de eerste wandeldag op 18 juli afgelast. Tijdens die eerste extreem warme dag werden vele mensen onwel en overleden er twee wandelaars. Omdat de weersvooruitzichten aanhoudend extreme temperaturen voorspelden, werd verder wandelen onverantwoord geacht. De organisatie van de wandelmarsen besloot daarop de vierdaagse voor dit jaar af te gelasten.

Bij dit besluit en bij de organisatie van de wandelmars hebben diverse partijen en organisaties een rol gespeeld. Het onderzoek dat burgemeester Ter Horst liet instellen richt zich op de rol van de gemeente en betrokken disciplines zoals de politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de uitgewerkte onderzoeksopzet vastgesteld. Daarin staat de samenwerking tussen alle betrokken organisaties centraal. Daarnaast wordt nadrukkelijk gevraagd om aanbevelingen voor de toekomst te formuleren.

De Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen laat onder leiding van Hermans een onderzoek naar haar functioneren uitvoeren.

Het gemeentelijk onderzoek wordt kritisch gevolgd door een externe commissie waarin expertise op het gebied van incidenten en rampenbestrijding is samengebracht. Deze commissie bestaat uit:
* Van Gils, gemeentesecretaris van Rotterdam;
* Gunther Moor, directeur van de Stichting Maatschappij en Politie;
* Van Lochem, rector van de Academie voor Wetgeving en voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra);

* Meulensteen-van Esseveld, van de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen en de GHOR van Noord- en Midden-Limburg.

Het onderzoek is uiterlijk op 2 oktober gereed.

bestand ophalen Opdrachtformulering evaluatie Vierdaagse 2006 Klik op het PDF-icoontje om de opdrachtformulering van de evaluatie Vierdaagse 2006 te openen.