Gemeente Doetinchem

Publieksavond Land van Wehl uitgesteld


-22 augustus 2006-
De geplande presentatie van het voorontwerp structuurplan Land van Wehl op 7 september 2006 in partycentrum Olde Beth gaat niet door. De informatieavond wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum later dit jaar.

Het Land van Wehl is de projectnaam voor het gebied dat ligt tussen de kernen Wehl en Doetinchem en tussen de Broekhuizerstraat en de Rijksweg A18 en het aansluitende gebied tussen de kern Wehl en de Rijksweg A18. De gemeente is bezig met een structuurplan om in dit gebied een stedelijk uitloopgebied, een regionaal bedrijventerrein en woningbouw te kunnen ontwikkelen.

Op 28 juni 2006 is in Doetinchem een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden. Het nieuwe college wil graag meer tijd om de plannen voor Wehl te bestuderen. Daarom is de geplande informatiebijeenkomst voorlopig uitgesteld.