Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

22 augustus 2006
NAJK: Minister Wijn trekt stekker uit duurzame elektriciteitsproductie.

Het NAJK is onaangenaam verrast door het besluit van Minister Wijn van Economische Zaken om de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) vanaf 18 augustus te sluiten. De MEP-subsidie was beschikbaar voor o.a. het opwekken van duurzame elektriciteit door het vergisten van mest en biomassa in een vergistinginstallaties, en voor het verstoken van bio-olie in wkkinstallaties.

Het besluit is een streep door de plannen van ondernemers in de land- en tuinbouw die bezig waren met het opzetten van een installatie. Bij tientallen ondernemers waren de plannen in een vergevorderd stadium. Daarnaast heeft een veelvoud hiervan geïnvesteerd in een verkenningstraject naar het opzetten van een installatie.

Door het besluit van Minister Wijn toont de overheid zich een onbetrouwbare partner voor ondernemers die zich willen richten op het produceren van duurzame energie, stelt het NAJK. Ook strookt het niet met het beleid van het Ministerie van LNV om jonge boeren en tuinders aan te moedigen tot het inslaan van nieuwe wegen bij hun bedrijfsontwikkeling. Het besluit van Minister Wijn frustreert en ontmoedigt agrarische jongeren die voorop lopen en werken aan de vernieuwing van de landbouw en het platteland. Wij zullen kamerleden benaderen om Minister Wijn te vragen de MEPsubsidieregeling te heropenen, aldus Joris Baecke, bestuurslid van het NAJK.