Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-399    |
|                      |Arnhem|22 augustus  |
|                      |,   |2006      |
gs: puinbreker dar kan milieuvergunning krijgen

Vanuit het oogpunt van milieuhygiëne zijn er geen redenen een puinbreekvergunning voor de Dienst Afvalstoffen en Reiniging (DAR) in Nijmegen te weigeren. Dat antwoorden GS op vragen van de SP-fractie in Provinciale Staten, naar aanleiding van het besluit op 1 mei 2006 om deze vergunning te verlenen. De SP vreest dat de milieuoverlast verergert.

De DAR ligt in Nijmegen-West/Weurt, een gebied waar al jaren een fijnstofproblematiek speelt. Ook de stelling van de SP dat door de puinbreker de milieuwinst wegvalt die bij de Nijmeegse IJzergieterij (NIJG) wordt bereikt door extra fijnstofmaatregelen, is volgens GS niet juist. De nabijgelegen ijzergieterij heeft subsidie gekregen voor deze extra maatregelen. De bijdrage van de DAR aan de fijnstofproblematiek is gering ten opzichte van de milieuwinst bij de NIJG en valt ruim onder de normen. De SP vraagt zich verder af waarom de puinbreker niet in een geheel gesloten hal wordt geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat het benatten van het te breken materiaal de beste manier is om fijnstof door het puinbreken te voorkomen. GS hebben dat in de vergunning dan ook voorgeschreven. Een volledig gesloten hal is logistiek niet optimaal. Een aantal belanghebbenden heeft beroep aangetekend tegen de vergunning. De Raad van State zal zich er binnenkort dus over buigen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren terecht bij afdeling Communicatie, e-mail: e.gunsing@prv.gelderland.nl, tel. (026) 359 90 65 of Hans Boerdam, h.boerdam@prv.gelderlan.nl, tel. (026) 359 88 20. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, tel. (06) 50 27 30 53.


---- --