Rotterdams Conservatorium / DansacademieMinor brochure Rotterdams Conservatorium 2006-2007.

Minor aanbod RC

Zoals veel hogescholen schakelt ook Codarts over op het major-minorsysteem. Vanaf september 2006 kunnen studenten van het Rotterdams Conservatorium hun studie inrichten volgens dit systeem. Dat is ingevoerd om de studenten in staat te stellen het verloop van hun studie voor een belangrijk deel zelf te bepalen en in te vullen. Voor Codarts betekent dit dat zij meer vraaggericht onderwijs gaat aanbieden, dat beter aansluit op de behoeften en interessen van de studenten. Ook voor (oud-)(conservatorium)studenten buiten het Rotterdams Conservatorium is het mogelijk om een minor uit dit aanbod in Rotterdam te volgen.

Het major-minorsysteem is in het leven geroepen om studenten zo veel mogelijk keuzevrijheid te bieden. Deze vrijheid zit hem in de minors. Het voorgeschreven programma, ofwel de rode draad, zit in de major. De major vormt de kern van de opleiding en bestaat uit de componenten die Codarts wezenlijk acht voor de studie. Voorbeelden van majors zijn: klassiek viool en pop toetsen. Twee voorbeelden van mogelijke major-minorcombinaties: major klassiek viool, minor Argentijnse tango; major pop toetsen, minor projectmanagement.
Het Rotterdams Conservatorium biedt minors aan van 15EC, onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie is die van de academyminors. Deze zijn nauw verbonden met de verschillende academy's van het conservatorium. De tweede categorie wordt gevormd door de cross-overminors. Deze stellen de studenten in staat deel te nemen aan onderwijs in een andere academy. Zo kan een student klassiek viool de minor Argentijnse tango volgen. Tot slot is er de categorie met instellingsminors. Deze minors overstijgen de grenzen van de opleiding. Hierbij valt te denken aan community arts, projectmanagement en onderzoek.
De studenten van het Rotterdams Conservatorium starten met de minors in het tweede jaar van hun opleiding. In totaal volgen ze drie minors, dat wil zeggen één minor per jaar. De bedoeling is dat een student zijn/haar minors kiest uit minstens twee categorieën. Het Rotterdams Conservatorium zal het minor-aanbod regelmatig evalueren.

Klik hier voor korte omschrijvingen van de inhoud van de verschillende minors uit het aanbod van het Rotterdams Conservatorium (pdf bestand).

Klik hier voor de uitgebreide Minorbrochure van het Rotterdams Conservatorium (pdf bestand).

Voor het studiejaar 2006-2007 is de prijs voor het volgen van een minor (15EC) aan het Rotterdams Conservatorium vastgesteld op EUR
1.495.

Voor meer informatie over ons minoraanbod kun je contact opnemen met Astrid Post, Onderwijsadministratie Rotterdams Conservatorium, telefoon: 010-2171141, e-mail: apost@codarts.nl.