Gezamenlijk NEE tegen afschaffen arbeidsmarkttoets in haven

Fnv bondgenoten

Werkgevers- en werknemersorganisaties zeggen NEE tegen afschaffen arbeidsmarktoets in haven

Werkgeversorganisatie AWVN en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond hebben vanmiddag bij het Ministerie van Sociale zaken gezamenlijk gepleit voor het niet vervroegd afschaffen van de arbeidsmarkttoets voor de havenbedrijven. Omdat de betrokken partijen geen problemen ervaren bij de werving van nieuw personeel in de op- en overslagbedrijven, moet volgens hen de arbeidsmarkttoets gehandhaafd blijven. Staatssecretaris Van Hoof is voornemens de arbeidsmarkttoets in deze sector per 1 september af te schaffen. De vervroegde afschaffing van de arbeidsmarkttoets heeft tot doel sectoren met een arbeidsmarktprobleem bij voorrang vrij te stellen van de toets.

Leen van der List, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Omdat er helemaal geen arbeidsmarktprobleem is, er zijn namelijk voldoende jongeren die in de komende jaren in de haven aan de slag kunnen, is het onzinnig de arbeidsmarkttoets nu af te schaffen. Op die manier biedt je partijen die snel winst willen maken met goedkope buitenlandse werknemers kansen maar laat je jongeren in de kou staan'.

De regio Rijnmond kent een stevige werkloosheid, waaronder een grote kern van langdurige werkloze (allochtone) jongeren. Door de gemeente, bedrijven en instellingen wordt op dit moment hard gewerkt om deze groep in de haven aan het werk te krijgen. Niek Stam, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Iedereen doet zijn best, we hebben net met een aantal havenbedrijven, waaronder EMO , APMT en ECT, in de CAO afspraken gemaakt over de instroom van jongeren. Dat werkt! De arbeidsmarkttoets afschaffen zal enkel averechts werken'.

FNV Bondgenoten verwacht dat, als de staatssecretaris toch besluit de arbeidsmarkttoets af te schaffen, dit vooral nadelige gevolgen zal hebben. Zo verwacht de bond dat projecten voor langdurige werklozen zullen stagneren, dat er aanbieders op de markt zullen komen die goedkope korte termijnoplossingen bieden en dat de arbeidsvoorwaarden op korte termijn onder druk komen te staan. Naast de verdringingseffecten zal er ook schade ontstaan door afnemende kwaliteit van het geleverde werk, meer onveilige situaties en toenemende arbeidsonrust. Staatssecretaris Van Hoof beslist volgende week over de arbeidsmarkttoets. Van der List en Stam waren na afloop van het gesprek hoopvol gestemd over de uitkomst.

In de komende maanden zullen het Ministerie en de vakbonden verder praten over het ontwikkelen van instrumenten die controle op arbeidsvoorwaarden in de haven mogelijk maakt, dat is nodig omdat in de havens ge-AVV-de CAOs tot op dit moment ontbreken.

FNV Bondgenoten voert vandaag ook gesprekken met het Ministerie van SZW over de vervroegde afschaffing van de arbeidsmarktkoets in een aantal andere sectoren, waaronder de grootmetaal.

Meer informatie;
Leen van der List, bestuurder havens FNV Bondgenoten, 06-51406140 Niek Stam, bestuurders havens FNV Bondgenoten, 06-22998138 Ingrid van den berg, persvoorlichting FNV Bondgenoten, 030-2738478