Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag geeft ruim 200.000 euro aan vier ICT-projecten, die het gebruik van ICT door inwoners, instellingen en organisaties in de stad bevorderen. Het geld gaat naar de ontwikkeling van een Vrijwilligersportaal op Residentie.net, een Computerlokaal in het Kalhuis in Scheveningen, KidsviewTV2 /Haags Kinderjournaal en naar een gezamenlijk project van het Nutshuis, Paard en Studio Haagse Bluf /Stadsomroep.

Volgens verantwoordelijk wethouder Frits Huffnagel bevorderen deze verschillende projecten op een zeer praktische wijze de bekendheid met én het gebruik van ICT in de stad.

Het Vrijwilligersportaal op Residentie.net heeft als doel alle beschikbare informatie van de gemeente en de diverse organisaties op dat terrein in de stad te bundelen en via één loket weer aan te bieden. Ook zal het portaal ruimte bieden aan alle instellingen en organisaties die met vrijwilligers werken. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld op het portaal presenteren.

Vanuit het Computerlokaal in het Kalhuis zullen laagdrempelige cursussen worden georganiseerd, waarbij het gebruik van de computer en nieuwe ontwikkelingen zoals DigiD vooral de aandacht krijgen.

Het project KidsviewTV2 heeft als doel het maken van videoproducties een vast onderdeel te laten worden van het onderwijsplan. Het project is een vervolg op een eerdere pilot en zal zich in dit tweede deel vooral richten op het zeer speciaal onderwijs.

Het Nutshuis, Paard en Studio Haagse Bluf/Stadsomroep willen de digitale culturele programmering in Den Haag bevorderen. Daartoe zal er een aansluiting op het glasvezelnetwerk van het Glaslokaal gerealiseerd worden. Via dit Glaslokaal zijn er aansluitingen met alle Haagse scholen en is dan ook de bedoeling in de toekomst samen te gaan werken met het Haagse onderwijs.