Gemeente Den Haag

Oliemaatschappij Tamoil heeft bij de gemeente Den Haag een milieuvergunning aangevraagd om op het tankstation op het bedrijventerrein Forepark (Rijn 1) een aardgasverkooppunt te realiseren. De gemeente heeft de vergunningverlening in gang gezet. Den Haag krijgt daarmee de primeur van het eerste openbare aardgasverkooppunt in Zuid-Holland. Tamoil Nederland B.V. werkt hierbij samen met het bedrijf dutCH4, dat al op meerdere plaatsen in Nederland aardgasverkooppunten heeft gerealiseerd. De verwachting is dat het verkooppunt in Den Haag in het vierde kwartaal van dit jaar officieel geopend wordt. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet voor de verbetering van de Haagse luchtkwaliteit.

Aardgas is een "schone" brandstof en vermindert de uitstoot van stikstofoxide (NOx) , fijn stof en CO2 en ook geluid aanzienlijk. Daarom nam het Haagse college eerder al het besluit dat het gemeentelijke wagenpark op aardgas gaat rijden. Milieu-staatssecretaris Van Geel heeft al een auto die op aardgas rijdt en zal hier gaan tanken. Andere organisaties in Den Haag die kiezen voor aardgasvoertuigen, kunnen ook gebruik maken van het tankstation.

Milieu-wethouder Pieter van Woensel: "De gemeente Den Haag vindt dat meer mensen - particulieren én bedrijven - moeten gaan rijden op aardgas. Het is dus belangrijk dat er meer aardgasverkooppunten komen met een goede geografische spreiding." De gemeente denkt daarom momenteel na over een financiële ondersteuningsregeling die pomphouders helpt een aardgasverkooppunt te exploiteren.

Het stimuleren van rijden op aardgas is onderdeel van een pakket van gemeentelijke maatregelen ter verbetering van de Haagse luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit is nu beter dan 20 jaar geleden en deze trend zet zich voort. Dat neemt niet weg dat de gemeente de plicht heeft om zorg te dragen voor nog schonere lucht. Het gaat immers om de gezondheid van mensen. Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/lucht.