Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wil alle Hagenaars met een inkomen tot 110% van het minimumloon per 1 januari 2007 een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft toestemming gegeven voor een Europese aanbestedingsprocedure om tot een contract met een zorgverzekeraar te komen.

De gemeente Den Haag streeft naar goede verzekering tegen een aantrekkelijke prijs. De gemeente kan met een collectieve verzekering een aantrekkelijke premie bedingen bij de zorgverzekeraar. Bovendien wil de gemeente met de verzekering voorkomen dat de minima onverzekerd zijn. Een garantie biedt het niet, omdat de gemeente verplichte deelname aan de verzekering niet kan afdwingen.

Aanvullend pakket
Het is de bedoeling om in de collectieve verzekering een aanvullend pakket van voorzieningen mee te nemen. Deze aanvullingen bestaan uit de meest voorkomende verstrekkingen uit de bijzondere bijstand voor medische kosten: tandartskosten, brillen, gehoorapparaten en fysiotherapie.

Door de collectieve verzekering wordt ook het vergoeden van medische kosten vanuit de bijzondere bijstand eenvoudiger. In plaats van een uitgebreide aanvraag voor bijzondere bijstand, kan nu worden volstaan met een simpele declaratie bij de zorgverzekeraar.

Na de aanbesteding, half november, zal duidelijk zijn hoe de zorgverzekering er precies uitziet.