Universiteit van Tilburg 22 augustus 2006

Jolanda de Vries en Jan Anne Roukema hoogleraar Kwaliteit van leven

Benoeming aan de Universiteit van Tilburg

Jolanda de Vries en Jan Anne Roukema worden per 1 september 2006 benoemd tot deeltijdhoogleraar Kwaliteit van leven in de medische setting bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Deze nieuwe leerstoel in de medische psychologie is een samenwerking tussen de UvT en het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Hoe kan de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische aandoening zoals kanker worden verbeterd? Wat is daarin de rol van medische professionals? En in hoeverre kunnen
persoonlijkheidskenmerken van patiënten worden meegewogen bij het maken van keuzes in behandeling? Dat zijn de centrale vragen in het onderzoek van de nieuwe Tilburgse leerstoel 'Kwaliteit van leven in de medische setting'. Deze leerstoel wordt vanaf 1 september ingevuld door dr. Jolanda de Vries, universitair hoofddocent psychologie en gezondheid aan de UvT, en chirurg dr. Jan Anne Roukema van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Beiden hebben een aanstelling van één dag in de week. De keuze voor een gezamenlijke invulling door een medisch specialist en een psycholoog is een zeer bewuste. De verschillende achtergronden (ziekenhuis versus universiteit en medische psychologie versus oncologische chirurgie) zorgen voor een juiste mix van expertises in dit multidisciplinaire onderzoeksveld. De Vries en Roukema zullen zich vooral richten op de rol van persoonlijkheidskenmerken bij de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Met name de invloed van dispositionele angst ('angstig van aard') zal onderzocht worden. De twee hoogleraren zijn tevens belast met de ontwikkeling van onderwijs in de tweejarige master Medische Psychologie die ook in september van start zal gaan.

Prof.dr. J.A. (Jan Anne) Roukema (1950, Ede) studeerde geneeskunde in Rotterdam. Hij specialiseerde zich tot chirurgisch oncoloog in achtereenvolgens het Eudokia Ziekenhuis te Rotterdam, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Hij werkte als chirurg in Amsterdam en was research fellow bij het National Cancer Institute in Bethesda in de VS. In 1986 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar de preventie van postoperatieve longcomplicaties. Sindsdien werkt hij als chirurg in het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. Ruim tien jaar is hij lid geweest van het Bestuur van het Concilium Chirurgicum, het college dat zich bezig houdt met de Opleiding van chirurgen in Nederland. Sinds 2005 is hij voorzitter van de medische staf. Roukema publiceert over oncologisch onderzoek bij met name borstkankerpatiënten en over de detectie en behandeling van complicaties in de Heelkunde.

Prof.dr. J. (Jolanda) de Vries (1967, Den Haag) studeerde psychologie in Leiden en epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1996 promoveerde ze aan de Universiteit van Tilburg op een studie naar een veelgebruikt meetinstrument voor de kwaliteit van leven. Sindsdien is zij als onderzoeker en (hoofd)docent verbonden aan de UvT. Sinds 2004 is zij tevens onderzoekscoördinator bij het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het onderzoek van De Vries is gericht op de kwaliteit van leven van patiënten en meetinstrumenten hiervoor. Ze publiceert met name over de kwaliteit van leven en vermoeidheid bij sarcoïdose en andere chronisch aandoeningen.

Noot voor de pers
Jan Anne Roukema is bereikbaar via tel: 013 - 539 2925, e-mail: jarouke@elisabeth.nl. Jolanda de Vries is bereikbaar via tel: 013 - 466 2705, e-mail: j.devries@uvt.nl.
Informatie over wetenschappers van de UvT vindt u op www.uvt.nl/webwijs/.
Persberichten van de UvT staat ook op internet: www.uvt.nl/persberichten/.

UvT Persbericht