Gemeente Geldrop-Mierlo


Werk en inkomen

WETHOUDER NEEMT AFSCHEID VAN BELANGENORGANISATIE OUDEREN GELDROP

Op 16 augustus was de laatste vergadering tussen de gemeente en BOOG. Sinds 11 oktober 1994 was BOOG - de belangenorganisatie voor ouderen in Geldrop, waarin de bonden PVGE, KBO en ANBO verenigd waren - de gesprekspartner voor de gemeente en andere instellingen. De organisatie wordt nu opgeheven en maakt plaats voor een nieuwe vorm van belangenbehartiging voor ouderen, de Stichting Seniorenbelang Geldrop-Mierlo. Wethouder Bas van den Tillaar nam 16 augustus afscheid van de voormalige voorzitter en penningmeester van BOOG, meneer Seijkens en mevrouw Thissen. Hij bedankte hen voor hun jarenlange belangenloze inzet. OneStat.com Web Analytics

Raadsplein (bestuursinfo)

Klachtenmeldpunt

Verkeersinformatie

Evenementen

Gemeente in cijfers

Burgerjaarverslag

Afvalwijzer

Sociale zaken

(Bouw)Plannen & Projecten

Rioolreiniging

Luchen

Actie Regenton