Ingezonden persbericht


Persbericht

Voortbestaan speelpleinen bedreigd

Utrecht, 22 augustus 2006 Jantje Beton maakt zich zorgen over het voortbestaan van de speelpleinen in Nederland. Aanleiding is een noodkreet van de directie van het buurt- en speeltuinwerk in Rotterdam. Deze organisatie zit al enkele jaren in financiële problemen door opheffing van ID-banen. Als er niets gebeurt, betekent dat het einde van de speeltuinen en speelpleinen wegens ontslag van alle medewerkers. Het directe effect daarvan zal zijn dat duizenden kinderen, die voor hun buitenspeelplezier van deze voorziening afhankelijk zijn, in de kou komen te staan. Dat mogen we in ons land niet laten gebeuren! zegt Henk Kasbergen, directeur van Jantje Beton als reactie op het nieuws over de Rotterdamse situatie.

Het Landelijk Steunpunt Jantje Beton Speelpleinen, opgericht in maart 2006, is een platform voor alle bemande buitenspeeluitlenen in Nederland. Een door dit steunpunt gehouden enquête leert dat de situatie zoals die in Rotterdam zich afspeelt, in tal van plaatsen in Nederland helaas actueel is. Op dit moment zijn er in ons land in 25 plaatsen circa 105 dergelijke speelpleinen, waar in totaal meer dan 16.000 kinderen per week spelen. Van deze speelpleinen staan er 31 in Rotterdam (genaamd Duimdrop ), 24 in Den Haag ( Haagse Hopjes ) en 9 in Amersfoort ( Buitenkast ). Op tenminste 70 van de 105 pleinen is de openstelling mogelijk door de inzet van ondermeer ID-medewerkers. De belangrijkste taak van deze begeleiders is te zorgen voor een veilige speelplek voor de kinderen. Ze houden toezicht, spreken kinderen aan die zich niet aan de regels houden, verzorgen het materiaal, zijn steun en toeverlaat voor de kinderen en organiseren regelmatig activiteiten. Juist in wijken waar spanning heerst of zich in het verleden onrustige situaties hebben voorgedaan, is dit toezicht van groot belang.

Landelijk zijn meer dan 30.000 kinderen lid van één van de speelpleinen en dit aantal groeit nog dagelijks. Jantje Beton doet dan ook een dringend beroep op politiek en bestuur om het voortbestaan van deze vitale speelmogelijkheden te behouden. Immers, door samen te spelen, leren kinderen samen te leven!

Over Jantje Beton

Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Niet alleen hebben ze dan plezier, ze doen ook allerlei indrukken en ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling. Met name voor kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belangrijk. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten om juist deze kinderen spelenderwijs voor te bereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Want door kinderen samen te laten spelen, leren ze samenleven!Ingezonden persbericht