Time : 16:23:05
Date : 22 August 2006
Sender Name: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dierenwelzijnsinspectie voert actie voor de identificatie en registratie van honden

Ondanks de wettelijke verplichting hebben nog niet alle honden een chip of tatoeage.

De identificatie en registratie van honden is al sinds 1 september 1998 bij wet verplicht. Toch worden nog steeds dieren zonder chip of tatoeage verkocht, zo stellen de controleurs en inspecteurs Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Wie deze week met zijn trouwe viervoeter naar de kust trekt, een laatste zomers evenement meepikt of op de markt flaneert, kan een controleur van de dierenwelzijnsinspectie tegen het lijf lopen. Inderdaad, tijdens de week van 21 tot 27 augustus 2006, gaat het inspectieteam in het hele land de straat op om na te gaan hoeveel honden eigenlijk geïdentificeerd zijn. Zij doen dit in samenwerking met de lokale politie. Het doel van deze actie is dat mensen weten dat de identificatie van honden verplicht is en dat ze geen dieren kopen of verkopen zonder chip of tatoeage.

De controleurs houden deze informatiecampagne vrij luchtig, boetes en bestraffingen zijn in eerste instantie niet aan de orde. Wie zijn hond nog niet liet identificeren, krijgt ruim de tijd om dit te doen, namelijk tot eind september 2006. Pas als de eigenaar op dat ogenblik nog niet in regel is, krijgt hij een proces-verbaal in de bus. Is de hond die gecontroleerd wordt wel geïdentificeerd, dan krijgt zijn baasje een leuk aandenken van de inspectiedienst. Het gaat om een trainingsbal waarin snoepjes kunnen worden verstopt zodat de hond zich kan amuseren om die eruit te krijgen.

Het bedrag van de boete is 150 euro, wat beduidend meer is dan wat een identificatie van een hond U bij een dierenarts zal kosten.

Maar waarom moeten honden geïdentificeerd en geregistreerd worden? Eerst en vooral kan de overheid de handel in deze dieren beter opvolgen. Dat is nodig om hun gezondheid en welzijn te beschermen. Kopers van geïdentificeerde honden hebben ook meer verhaal tegen de verkoper als er iets scheelt met hun hond. Een hond die wegloopt, kan dankzij zijn chip of tatoeage makkelijk terug bij zijn baasje geplaatst worden. Stelen van honden daarentegen wordt veel moeilijker, net als het zomaar dumpen van dieren langs de weg.

Identificatie kan bovendien het verschil maken in de problematiek van gevaarlijke honden. Eigenaars van gevaarlijke honden die andere mensen of dieren hebben aangevallen, kunnen immers onmiddellijk opgespoord en verantwoordelijk gesteld worden. Bij gebrek aan bewijs of gegevens kon in het verleden niet altijd bepaald worden aan wie een gevaarlijke hond toebehoorde.

Op 106 uitgevoerde controles tijdens de eerste dag (maandag 21 augustus 2006), waren er 15 honden niet in regel met de wet (14% van de gecontroleerde honden). Hierbij vind U de verdere details:
- geïdentificeerde honden door microchip of tatoeage, en dus in regel: 74;

- niet-geïdentificeerde honden maar geboren voor 01/09/1998, en dus in regel: 17;

- niiet-geïdentificeerde en geboren na 01/09/1998: 15.

Bent u als lid van de pers geïnteresseerd om deze week met een controleur op stap te gaan en zo de actie van dichtbij te volgen? Dat kan, zolang u onze controleurs maar buiten beeld laat, want anders wordt hun werk in de toekomst heel wat moeilijker. U kan een afspraak vastleggen via dierenarts Herman Claeys (0474/25.00.07).

Contact : Joris De Corte, 0486/82.14.93.

URL: http://www.health.fgov.be