Rabobank Nederland

Rabobank Cijfers & Trends: Online, actueel en exclusief 22 augustus 2006
Complete metamorfose bij 30ste jubileumeditie

De 30ste editie van Rabobank Cijfers & Trends verschijnt 8 november en ondergaat een complete metamorfose. In plaats van het welbekende boekwerk met visies op 75 branches in het Nederlandse bedrijfsleven, gaat Rabobank Cijfers & Trends voortaan 'online'. Daarbij wordt de informatie steeds geactualiseerd en uitgebreider dan ooit. Zo kunnen ondernemers online benchmarken aan up-to-date branchegegevens. Bovendien krijgen straks alleen ondernemende Rabo-klanten exclusief toegang tot de volledige detailinformatie.

Redenen om over te stappen op digitale uitgave van Rabobank Cijfers & Trends zijn de snelle veroudering van de gedrukte informatie en de wens om ondernemende klanten beter te bedienen met meer en actuele informatie. Vanaf dit najaar verschijnen daarom online branchevisies die regelmatig worden bijgewerkt. Zo blijft Cijfers & Trends een levend document, dat zich voortdurend aanpast aan snelle veranderingen.

Verbreding en verdieping
Naast verbreding van het aantal branches in Cijfers & Trends van 75 naar circa 80, wordt ook inhoudelijk een verdiepingsslag gemaakt. Met de online versie gaat Rabobank bijvoorbeeld dieper in op ontwikkelingen van vraag en aanbod in branches. Het aantal branches zal in de toekomst stap voor stap verder uitbreiden.

Toegang wordt exclusiever
Rabobank Cijfers & Trends is straks niet meer zomaar volledig toegankelijk. Een deel van de informatie verschijnt in statische vorm op www.rabobank.nl en is door iedereen te raadplegen. Bezoekers die zich aanmelden voor de online benchmarktool 'Kijk & Vergelijk' kunnen uitgebreidere informatie op brancheniveau raadplegen. De complete inhoud van Rabobank Cijfers & Trends wordt alleen toegankelijk voor klanten die van hun lokale Rabobank een wachtwoord hebben gekregen. Dit maakt een deel van de informatie exclusief voor klanten van de Rabobank.

Cijfers & Trends Kwartaalbericht
Ter ondersteuning van de online versie verschijnt vanaf 8 november wel vier maal per jaar een Rabobank Cijfers & Trends Kwartaalbericht met steeds een speciale insteek. De eerste editie geeft visies op negen sectoren in het Nederlandse MKB in het licht van economische ontwikkelingen. Deze kwartaalberichten zijn bij publicatie voor ieder via www.rabobank.nl beschikbaar.