Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Help fraude met domeinnamen te bestrijden

21/08/2006

Uit meldingen van verschillende bronnen is ons gebleken dat een of meer partijen .nl-domeinnaamhouders benaderen met de aanbieding hun domein ook onder .com of .info et cetera te laten registreren. De .nl-domeinnaamhouder wordt vervolgens onder deze valse voorwendselen financieel benadeeld. We hebben bovendien over gevallen gehoord waarin de fraudeur zich uitgeeft voor een SIDN-medewerker. SIDN zal voorzover mogelijk hard optreden tegen dergelijke praktijken. Om dat effectief te kunnen doen moeten wij echter beschikken over concrete informatie en bewijzen. Daarom vragen we uw hulp bij het aanleveren van informatie, waarbij het vooral antwoorden op de volgende vragen betreft:


1. Weet u wie de vermeende fraude pleegt of wie daarbij is betrokken?
2. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

3. Hoe bent u bekend geraakt met de fraude?
4. Geeft de betrokkene zich uit voor een medewerker van SIDN?

Indien u beschikt over e-mails of andere schriftelijke stukken, dan ontvangen we daarvan graag kopieën. Bent u mondeling benaderd, dan bent u ons zeer behulpzaam met een kort gespreksverslag op papier met daarbij het tijdstip van het gesprek. Ook als u op een andere manier meer weet over gepleegde of gepoogde fraude, dan horen wij dit graag van u per mail. Uw informatie zal worden beoordeeld en zo nodig wordt contact met u opgenomen ter verduidelijking. Desgewenst zullen wij uw reactie vertrouwelijk behandelen. Uw reactie en informatie kunt u sturen ter attentie van Legal: legal@sidn.nl