Provincie Overijssel

550.000 euro voor BioEnergie Twente

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen een bedrag van ⬠550.000,-- aan Europese middelen beschikbaar (onder voorbehoud van EU-staatssteuntoets) voor de BioEnergie Twente BV in Goor. Gedeputeerde Abbenhues maakte dit gisteren bekend tijdens de opening van deze eerste biomassa verbrandingscentrale in Nederland.

Bij deze centrale fungeert resthout, zoals bouw-, sloop- en tuinhout, als brandstof. De BioEnergie centrale kan jaarlijks 17.000 ton hout recyclen en levert 1,7 MegaWatt aan energie. Hiermee levert het bedrijf een goede bijdrage aan het landelijke en Europese klimaatbeleid om CO2 te reduceren. Overijssel neemt hiervan 8 procent voor haar rekening. Naast de reductie van CO2, met zoân 5000 ton per jaar, is de verwachting dat de centrale ook een aardgasbesparing van 3 miljoen m3 per jaar oplevert.

Bevorderen ontwikkeling duurzame energie

Gedeputeerde Abbenhues is blij met het initiatief van de firma Bruins & Kwast, Cogas energie en de participatiemaatschappij Oost Nederland om de BioEnergie centrale op te richten. âDit project sluit naadloos aan op onze doelen om energiebesparing en het ontwikkelen van duurzame energie te bevorderenâ, aldus Carry Abbenhues. âIk ga er vanuit dat dit goede voorbeeld ook anderen zal stimuleren. Het kan als een blauwdruk dienen voor meer decentrale bio-energie installaties in Overijssel en daarbuiten.â