Gemeente Alkmaar

Legionella aangetroffen in douches van gymlokalen en sporthal Oosterhout

Tijdens een reguliere controle van de doucheruimten van gemeentelijke gymlokalen is legionella aangetroffen in het leidingsysteem van acht sportlocaties. Hoewel de sportvoorzieningen momenteel niet gebruikt en verhuurd worden, heeft het Sportbedrijf de douches met onmiddellijke ingang tot nader order buiten gebruik gesteld. Voor de deelnemers aan het internationale basketbaltoernooi, dat van 24 tot en met 26 augustus in sportcomplex de Oosterhout wordt georganiseerd, is in overleg met de toernooiorganisatie voor vervangende douchruimte gezorgd.

In de waterleidingen van de volgende sportaccommodaties is legionella aangetroffen:
* Amalia van Solmstraat (gymlokaal)

* Sporthal Oosterhout

* Slochterwaard 182 (gymlokaal) boven

* Slochterwaard 183 (gymlokaal) beneden

* Kofschipstraat 13 (gymlokaal)

* Kofschipstraat 14 (gymlokaal)

* Sneeuwgansstraat (gymlokaal)

* Toscanestraat (gymlokaal)

Het Sportbedrijf van de gemeente Alkmaar laat jaarlijks regelmatig de waterleidingen van alle gemeentelijke sportaccommodaties in Alkmaar doorspoelen en controleren. Bij zo'n controle zijn nu legionellabacteriƫn gevonden in de leidingen van de acht sportlocaties.

Maatregelen
Het Sportbedrijf neemt maatregelen om de bacterie te bestrijden. Daartoe worden de leidingen thermisch gereinigd en met andere door het ministerie van VROM goedgekeurde desinfecteermiddelen doorgespoeld. Waar nodig worden installaties aangepast.

Onderzoek
Zodra uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de legionellabacterie is verdwenen en passende maatregelen aan installaties zijn getroffen om terugkeer te voorkomen, worden douches weer opengesteld voor publiek. De gemeente zal dat bericht actief via de media bekend maken.

Alle waterleidingen worden ook in perioden dat de douches niet gebruikt worden automatisch doorgespoeld. Dat de legionella toch is aangetroffen heeft te maken met onder meer het warme weer van de afgelopen periode gecombineerd met het niet-gebruik van de douches in de zomervakantie.

Personen die ziek zijn en tot drie weken voordat de ziekte optrad gebruik hebben gemaakt van de douches, worden aangeraden dit te melden bij hun behandelaar. Wie niet ziek is, hoeft niets te doen.