POLITIE HOLLANDS MIDDEN REIKT EERSTE INFOPAKKET AAN BURGEMEESTER HILLEGOM UIT

Gemeenten en politie in de veiligheidsregio Hollands Midden gaan de inwoners informeren met het doel om het aantal beveiligde woningen te vergroten. Inwoners van de regio kunnen daarvoor een speciaal samengesteld informatiepakket aanvragen.

Op dinsdag 22 augustus reikte politiecommissaris De Boer een eerste exemplaar van het informatiepakket Veilig Wonen uit aan burgemeester Mans van Hillegom. Het pakket bevat onder andere twee informatieve brochures 'Wijzer met goede beveiliging' en 'Het ABC van veilig wonen'. Ook directeur De Greef van woningstichting PAGO uit Hillegom ontving het nieuwe infopakket. De uitreiking is de start voor een regionale publiekscampagne van de politie Hollands Midden voor veiligere woningen in de streek.

Informatiepakket Veilig Wonen

Geïnteresseerde bewoners krijgen op verzoek het informatiepakket Veilig Wonen dat gemeenten en Politie Hollands Midden ontwikkeld hebben. Het pakket bevat o.a. een lijst met erkende politiekeurmerk bedrijven die binnen de regio actief zijn en de brochure 'Wijzer met goede beveiliging'. In deze brochure staan tal van voorbeelden van goedgekeurd hang- en sluitwerk. Tot slot bevat het pakket de brochure 'Het ABC van veilig wonen', waarin diverse tips voorkomen om woningen effectief te beveiligen.

Deze informatie-envelop is voor de inwoners beschikbaar op alle politiebureaus en kan worden toegezonden als bewoners uit de regio bellen met het algemene telefoonnummer politie 0900-8844. Dit initiatief is - in aangepaste vorm - al overgenomen door de gemeenten Gouda, Katwijk, Noordwijk en Voorschoten. Deze gemeenten gaan de informatie aan hun inwoners beschikbaar stellen op de respectievelijke gemeentehuizen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®: tot 90% minder kans op inbraak

Aangetoond is dat een volgens het Keurmerk Veilig Wonen beveiligde woning 90% minder kans heeft op een geslaagde woninginbraak. Als daarnaast ook de woonomgeving op keurmerkniveau wordt gebracht levert dit een aanzienlijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel van bewoners en minder criminaliteit in de woonomgeving.

Tips voor het verlagen van woninginbraakrisico zijn: goede sloten, een buitenlamp aan de gevel en de woning niet verstoppen achter het tuingroen. Op iedere slaapverdieping een rookmelder en daarmee is een woning echt veiliger gemaakt. Voor een woning zijn dit in grote lijnen de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® kortweg PKVW. De kans dat een inbreker een PKVW woning uitkiest blijkt echt te dalen en als hij het toch zou proberen, dan moet hij daar veel moeite voor doen en herrie maken. Daar hebben inbrekers een hekel aan.

Veiliger wonen door PKVW

De belangrijkste boodschap van het informatiepakket is: 'vraag een advies aan bij een van de ruim 40 PKVW erkende beveiligingsbedrijven'. Een PKVW erkend bedrijf geeft advies volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Een PKVW erkend bedrijf voldoet bovendien aan de eisen die de politie stelt aan vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. De bewoner krijgt van zo'n bedrijf op papier de maatregelen die nodig zijn voor de woning. Als de bewoner het PKVW bedrijf deze maatregelen ook laat uitvoeren, ontvangt deze na afloop het certificaat Veilige Woning. Met dit certificaat geven de meeste verzekeraars een korting op de inboedelverzekering.

Zelf doen kan ook

Bepaalde maatregelen zijn ook zelf aan te brengen door u zelf of een handige oom. Een deskundig advies van een erkend PKVW bedrijf blijft wel aan te bevelen. Overleg met het erkende PKVW bedrijf van hun keuze kan helpen in wat je zelf kan doen kan worden of wat door een vakman gedaan moet worden. Het bedrijf kan tevens de benodigde materialen leveren. Om het certificaat Veilige Woning te krijgen, moeten de zelf aangebrachte materialen door het PKVW bedrijf gecontroleerd worden. Voor die inspectie mag het bedrijf een vastgesteld tarief berekenen (? 50,-).

Zie voor meer informatie ook de website www.politiekeurmerk.nl