Provincie ZeelandGS zetten werk en beleid gedeputeerde Kramer voort

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 22 augustus 2006 de werkzaamheden uit de portefeuille van de op 1 augustus 2006 overleden gedeputeerde M. Kramer verdeeld over de zittende collegeleden. Uitgangspunt bij de voortzetting van het werk is het beleid zoals dat tot nu toe is gevoerd en is vastgesteld.

Kramer was persoonlijk zeer verbonden met zijn dossiers, maar werkte zijn beleid uit in samenwerking met het voltallige college. GS zien de voorzetting van de dossiers als een collegiale opdracht en pakken die voortvarend op, zodat er geen vertraging optreedt. Deze werkverdeling eindigt wanneer Provinciale Staten op 29 september 2006 een nieuwe gedeputeerde benoemen.

Verdeling

Tien verantwoordelijkheden van gedeputeerde Kramer zijn over het college verdeeld. Gedeputeerden Suurmond en Van Waveren nemen een groot deel van het takenpakket over en worden door collega's ondersteund op specifieke onderdelen. Tevens wordt nadrukkelijke bekeken wat inhoudelijk ambtelijk kan worden ingevuld.


* Natuurpakket Westerschelde
Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke. Gedeputeerde Van Waveren wordt ingeschakeld bij ruimtelijke aspecten, gedeputeerde Poppelaars bij landbouwrelaties.


* Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke in samenwerking met gedeputeerde Poppelaars.


* West Zeeuws-Vlaanderen/Waterdunen
Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke, bij ruimtelijke aspecten wordt gedeputeerde Van Waveren ingeschakeld.


* Perkpolder
Gedeputeerde Van Waveren is portefeuillehouder voor dit dossier, hij neemt de taken van Kramer met betrekking tot de realisatie van het natuurdeel en de financiering Natuurcompensatie Westerschelde/Natuurpakket erbij.


* Zwakke Schakels
Gedeputeerde Suurmond wordt eerst verantwoordelijke voor Zwakke Schakels Zeeuws-Vlaanderen, gedeputeerde Van Waveren voor Zwakke Schakels Zuidwest Walcheren.


* Deltawateren/Deltaraad
Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke en wordt tevens voorzitter van de Deltaraad.


* Portefeuille Kust- hoogwaterbescherming Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke, de ontwikkeling van een kennisnetwerk en -instituut zal worden opgepakt door gedeputeerde Van Heukelom.


* Portefeuille Water
Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke.


* Portefeuille Natuur
Gedeputeerde Suurmond wordt eerstverantwoordelijke, hij bekleedt eveneens het voorzitterschap van Nationaal Landschap Zeeuws-Vlaanderen. Gedeputeerde Van Waveren wordt voorzitter van Nationaal Landschap Walcheren.


* Gebiedsplannen Schouwen-Oost en Schouwen West Gedeputeerde Van Waveren wordt eerstverantwoordelijke.

22 augustus 2006, H. Blok, 0118-631392, persberichtnummer 129/06