Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

22 augustus 2006

Nr. 06/120

David Jongen benoemt tot lid Raad van Bestuur UWV

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de heer drs. D.M.F. (David) Jongen benoemd tot lid van de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De benoeming gaat in per 1 december 2006 en geldt voor een periode van vijf jaar. De Raad van Bestuur komt daarmee op drie leden: de heer J.M. Linthorst (voorzitter), mevrouw A.G. Dümig en de heer Jongen.

De heer Jongen (41) studeerde bestuurskunde aan de Technische
Universiteit in Twente. Na zijn afstuderen in 1988 werkte hij tot 1993 als inspecteur Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. Van 1993 tot 2000 was hij in verschillende leidinggevende functies
werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
onder meer als directeur Financieel Economische Zaken. In 2000 werd Jongen directeur van de Bestuursdienst (en plaatsvervangend
gemeentesecretaris) van de Gemeente Den Haag. In 2001 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris. Onder zijn leiding is de gemeente Den Haag dit jaar uitgeroepen tot de meest klantgerichte gemeente (onderzoek SGBO) en de beste gemeentelijke werkgever (onderzoek Intermediair).

Jongen is getrouwd en woont in Den Haag.