Ingezonden persbericht


Persbericht
22 augustus 2006

Nieuw wandelgebied bij Amersfoort

Vlakbij de stadsrand van Amersfoort ligt Bloeidaal. Hier wordt tussen de Hoge Weg en de Barneveldsche Beek een landschap van bloemrijke graslanden en rietland hersteld. In natte tijden mag de Barneveldsche Beek hier overstromen, zodat Amersfoort geen wateroverlast krijgt. Dit najaar wordt gestart met de werkzaamheden die bestaan uit de aanleg van paden, het herstel van singels en het verwijderen van de bovenste laag van de grond die verzadigd is met meststoffen. Het werk duurt zo'n drie maanden. Om het publiek te informeren is er op zaterdag 2 september van 13.00 - 16.00 uur een open dag in het gebied. Het programma bestaat uit een doorlopende excursie en een speciale kinderactiviteit maak je eigen natuur.

Langs de beken in de Gelderse Vallei was van oudsher een gevarieerd landschap: bloemrijke hooilanden met daartussen singels van elzenhakhout en hier en daar rietlandjes en stukjes moerasbos. Om dit oude landschap weer terug te krijgen wordt in het najaar de toplaag van de bodem afgevoerd, die verzadigd is met mest. Bijzondere planten van beekdalen zoals dagkoekoeksbloemen en orchideeën kunnen hiervan profiteren. Herstel van elzensingels zorgt ervoor dat het landschap zijn besloten karakter terugkrijgt. Een hogere waterstand en een vistrap maken het gebied beter geschikt voor vissen en waterplanten. Tegelijk voorkomt het project dat Amersfoort door de steeds zwaardere regenbuien onder water loopt: de Barneveldsche Beek mag in dit natuurgebied overstromen, voordat het water de stad heeft bereikt. Door de aanleg van paden vormt Bloeidaal binnenkort een nieuw wandelgebied van 35 hectare.

Voordat het werk begint zijn de inwoners van de gemeenten Amersfoort en Leusden welkom op de open dag. De ontvangst is op Kaasboerderij De Kopermolen (Hessenweg 2, Stoutenburg). Hier wordt een korte presentatie gegeven over het project 'Venster op de Vallei'. Onder deze noemer wordt een serie natuurgebieden bij Amersfoort, Leusden en Hoevelaken hersteld. Zo ontstaat een gebied waar meer gewandeld en gefietst kan worden. Natuurliefhebbers kunnen vlakbij de stad weer van vlinders, vogels en bijzondere planten genieten. Naast Bloeidaal zijn andere projecten de herinrichting van de Schammerpolder en het Valleikanaal. Even verderop herrijst de Heerlijkheid Stoutenburg.

Het toekomstige wandelpad is voor deze gelegenheid alvast begaanbaar gemaakt. Na de presentatie kunnen bezoekers over dit pad op eigen gelegenheid door Bloeidaal wandelen. Onderweg geven de samenwerkende partijen een toelichting. Dit zijn de provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Eem, Hydron Midden-Nederland, gemeente Amersfoort en Stichting Het Utrechts Landschap. Het Utrechts Landschap kan aan het project meebetalen dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij.

Maak je eigen natuur!
Langs het toekomstig wandelpad zal ook een kikkerpoel worden aangelegd. Kinderen zijn van harte welkom met hun schep om zelf mee te graven aan de kikkerpoel. Voor de kinderen die zelf geen schep hebben zijn er ook aanwezig. Graven kan van 13.00 tot 16.00 uur. Kaasboerderij De Kopermolen, Hessenweg 2 in Stoutenburg (rand Amersfoort)

Voor meer informatie over de activiteiten van Het Utrechts Landschap

kijk op www.utrechtslandschap.nl
Persinformatie: Sascha van Breukelen, Stichting Het Utrechts Landschap, 030 - 221 99 98 Speciaal voor de pers is er op afspraak een bezoek te brengen aan het project. Chris Bakker (beleidsmedewerker) of Marco Glastra (directeur-rentmeester) geven een toelichting op dit project. -----------------------


---- --