Gemeente Nijmegen

Aankoop stroken openbaar groen goedkoper

Om de verkoop van stroken openbaar groen langs huizen en tuinen te stimuleren, verlaagt de gemeente de aankoopprijs. De regels zijn gewijzigd. Woningeigenaren kunnen nu ook groenstroken langs vijvers en ander water kopen. Stroken waarop oude, zeldzame of monumentale bomen staan, worden niet langer verkocht.

Het gaat om zogenaamde 'reststroken' openbaar groen langs huizen en tuinen. Bewoners hebben deze grond vaak zonder toestemming van de gemeente in gebruik genomen. Daar wil de gemeente nu een eind aan maken door de grond terug te vorderen of bewoners aan te bieden de grond te kopen.

Afgelopen jaar is in Zwanenveld ervaring opgedaan met de nieuwe regels voor verkoop van groenstroken. Bewoners zagen daar vaak vanaf vanwege de kosten. Om de verkoop te stimuleren schaft het college van burgemeester en wethouders nu de vaste aankoopkosten van ^ 1000,- af. Stroken tot 12 m2 kosten in het vervolg ^ 1000,-. Voor elke m2 meer betaalt men een vaste prijs van ^ 150,- tot ^ 250,-. Deze prijs verschilt per stadsdeel en hangt er van af of de strook het perceel breder dan wel langer maakt. Daarnaast betaalt de koper de notariskosten, overdrachtskosten, omzetbelasting, kadastraalrecht en landmeetkundige opmeting.

Het kopen van stroken langs vijvers en ander water was eerder niet mogelijk vanwege het onderhoud aan het water. De gemeente verkoopt nu de smalste oever. De breedste strook moet toegankelijk blijven voor onderhoud.

In de nieuwe regels brengt de gemeente ook een beperking aan. Stroken waar waardevolle bomen op staan, verkoopt de gemeente niet langer. Daaronder vallen bijvoorbeeld bomen van 80 jaar en ouder en zeldzame en monumentale bomen.

In Zwanenveld zijn 201 plekken waar bewoners gemeentegrond zonder toestemming bij hun tuin hebben gevoegd. Het gaat in totaal om ruim 1.700 m2. In 29 gevallen vordert de gemeente de grond terug. Dit gebeurt omdat de grond behoort tot de hoofdgroenstructuur van de wijk of omdat er anders onlogische erfgrenzen ontstaan. In 129 gevallen kunnen de bewoners de stroken grond die zij gebruiken, van de gemeente kopen. Binnenkort krijgen woningeigenaren in Zwanenveld daar een aanbod voor van de gemeente.

Na Zwanenveld volgen de andere wijken in de stad, Leuvensbroek als eerste. De gemeente neemt per wijk contact op met de bewoners die een strook in gebruik hebben.

De nieuwe regels zijn te vinden op www.nijmegen.nl in de Digitale Balie onder de letter G, bij Groenstroken en restgronden aankopen. Daar staat ook informatie over de hoofdgroenstructuur.

Voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting, doorkiesnummer 2380

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 2378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen