Gemeente 's-Hertogenbosch

22-08-2006
Multifunctionele eenheid verslavingszorg

Het college heeft ingestemd met de oprichting van een multifunctionele eenheid voor verslavingszorg (MFE). De MFE vormt een essentieel onderdeel van het verslavingszorg- en veiligheidsbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch. Hierbij wordt een goede kwaliteit van zorg gekoppeld aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad als geheel. Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg, draagt zorg voor de uitvoering hiervan. De MFE wordt gevestigd aan de Rompertsebaan 28 (Rompertstaete). Een MFE is een gebouw waarin diverse combinaties van zorg door Novadic-Kentron worden aangeboden aan de cliënt. Een van de vormen van zorg is de medische behandeling met heroïne voor chronisch verslaafden. De raad heeft al in 2003 laten weten groot voorstander te zijn van de medische heroïnebehandeling.

Voorheen werden de diverse functies en activiteiten van Novadic-Kentron uitgevoerd op verschillende locaties in 's-Hertogenbosch en gedeeltelijk ook in Sint-Oedenrode. Door de vestiging van de MFE wordt het mogelijk om de functies en activiteiten van Novadic-Kentron beter op elkaar af te stemmen en deze in samenhang aan te bieden aan cliënten, familieleden en verwijzers dicht bij huis. Voorbeelden van zorg zijn: preventie voorlichting en advies, poliklinische en nazorgactiviteiten, medische en verpleegkundige zorg, kortdurend verblijf, medische heroïnebehandeling.

Medische behandeling
Een van de vormen van zorg van de MFE is de verstrekking van heroïne als medische behandeling. Deze behandeling is al gestart in 6 steden in het land. In december vorig jaar heeft het Rijk toestemming gegeven het experiment uit te breiden naar enkele andere steden waaronder 's-Hertogenbosch. Gedegen onderzoek wijst uit dat deze medische behandeling niet alleen leidt tot verbetering van de gezondheid van patiënten die geen uitzicht meer hadden op herstel. Het leidt ook tot een vermindering van verwervingscriminaliteit, vermindering van overlast in de openbare ruimte en gebruik van illegale drugs. De veiligheid van inwoners van 's-Hertogenbosch is daarmee gebaat. In totaal gaat het om twintig behandelplaatsen voor langdurig verslaafden die geen baat meer hebben bij andere behandelingen. De toekomstige deelnemers zijn naar schatting gemiddeld veertig jaar en gebruiken gemiddeld al 15 jaar. Deelnemers aan de medische heroïnebehandeling krijgen een contract waarbij zij in behandeling worden genomen indien zij zich houden aan een aantal gedragsvoorwaarden. Streven is de behandeling te laten starten vanaf januari 2007.

Na een grondig locatieonderzoek door Novadic-Kentron in samenwerking met de gemeente is gebleken dat de locatie aan de Rompertsebaan de voorkeur heeft. De locatie is goed bereikbaar voor klanten en voldoet aan de eisen om de zorgfuncties uit te kunnen voeren.

Beheerplan
Samen met politie, stadstoezicht en Novadic-Kentron is een beheerplan opgesteld om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeente betrekt ook omwonenden bij het plan.

De omwonenden zullen tijdens een informatieve bijeenkomst een toelichting krijgen op de vestiging van de MFE. Tijdens deze bijeenkomst zullen de gemeente en Novadic-Kentron informatie verstrekken over de werkwijze en de gang van zaken in een MFE waarbij dus meerdere activiteiten samenkomen. Met omwonenden wordt ook van gedachten gewisseld over veiligheid en beheer zowel in de MFE als in de directe omgeving ervan.