Gemeente Den Haag

Sinds de aanslagen van 11 september is de beveiliging van Amerikaanse Ambassades in het buitenland verscherpt. Ook rond het ambassadegebouw aan het Lange Voorhout in Den Haag zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Omdat deze beveiliging van invloed is op de directe omgeving is nu besloten om tijdelijk nieuwe hekken te plaatsen die beter passen in het straatbeeld. Alle losse elementen zullen verdwijnen en er komt een nieuw spijlenhek en een tweede afscheiding daaromheen van lage palen. Ten opzichte van de huidige situatie is daarmee voor fietsers en voetgangers een groter gebied weer toegankelijk.

In juni 2005 heeft de Haagse gemeenteraad aangegeven dat verhuizing naar de locatie aan de Benoordenhoutseweg in Wassenaar verder uitgewerkt kan worden. De Amerikaanse Ambassade heeft in juli 2006 definitief overeenstemming bereikt met de gemeente Den Haag over de verhuizing van de ambassade uit het stadscentrum. Op basis daarvan kan de vergunningaanvraag voor nieuwe tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het huidige ambassadegebouw worden ingediend. Deze tijdelijke (maximaal 5 jaar) beveiligingsmaatregelen passen beter in het straatbeeld aan het Lange Voorhout. De overeenstemming (vastgelegd in een intentieovereenkomst) tussen de gemeente Den Haag en de Amerikaanse Ambassade over de verhuizing van de ambassade vormt het startsein voor de gesprekken over programma en ruimtelijke invulling met de gemeente Wassenaar.

Verkenning locatie Benoordenhoutseweg
Nu er overeenstemming bestaat over het vertrek van de ambassade uit Den Haag, zal de planvorming voor de locatie aan de Benoordenhoutseweg in Wassenaar worden gestart. De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 6 februari 2006 een principebesluit genomen over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade en is onder voorwaarden akkoord gegaan met het voortzetten van de verkenningen en het onderzoeken van de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de ambassade op de locatie Benoordenhoutseweg.

De randvoorwaarden die de gemeenteraad van Wassenaar begin dit jaar heeft gesteld, zijn bekend bij de Amerikaanse ambassade en het Bureau Overseas Buidings Operations (OBO) van het United States Department of State. Laatstgenoemd bureau is belast met de ontwikkeling van ambassadegebouwen wereldwijd. De verkenningen en het onderzoek naar de inpassing van de ambassade op de beoogde locatie zullen de komende maanden worden voortgezet.