Ingezonden persbericht


Intermec en Symbol Technologies sluiten Cross-Licensing overeenkomst

Partijen sluiten convenant om elkaar niet te dagen en beëindigen openstaande disputen over intellectueel eigendom

Nijmegen, 22 augustus 2006 - Intermec Inc. en Symbol technologies, pioniers en leiders in de markt voor automatische identificatie en datacollectie, hebben een overeenkomst gesloten waarmee een einde komt aan disputen over intellectuele eigendomsrechten tussen de twee bedrijven.

Bepaalde patenten worden wederzijds gelicenseerd, als onderdeel van deze overeenkomst. Bovendien zijn Intermec en Symbol vierjarige convenanten aangegaan waarin is overeengekomen om elkaar niet te dagen met betrekking tot overige patenten. Daarnaast zijn schadeclaims ingetrokken die reeds ingediend waren of zich kunnen voordoen voordat de termijn van de convenanten versteken is. De specifieke details van de overeenkomst zijn confidentieel.

In maart 2005 spande Symbol rechtzaken aan tegen Intermec, omdat Intermec inbreuk zou maken op patenten rondom barcodescanning en draadloze technologieën. Intermec reageerde met tegeneisen en een klacht bij de U.S International Trade Commission (ITC) dat Symbol inbreuk maakte op bepaalde patenten van Intermec voor barcodescanning.

In september 2005 hebben Intermec en Symbol een deel van de geschillen bijgelegd die betrekking hadden op RFID. Symbol sloot zich aan bij Intermec's 'Rapid Start RFID intellectual property licensing program'. Deze cross-licensing overeenkomst gaf Symbol toegang tot Intermec's RFID technologieën en Intermec toegang tot de RFID technologieën van Symbol.

Beide bedrijven geloven dat deze overeenkomst een goede oplossing is voor de geschillen over intellectuele eigendomsrechten. Zij geloven ook dat de overeenkomst in het beste belang is van hun klanten en aandeelhouders.