Ingezonden persbericht


Persbericht

Datum: 22-08-2006

e-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties

Betreft: Meer geld voor onderwijs

Gemeenschapsonderwijs redelijk tevreden over ontwerp van cao

Voor het eerst werden het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels actief betrokken bij de onderhandelingen over een nieuwe cao. Het Gemeenschapsonderwijs is verheugd over deze nieuwe aanpak omdat op deze manier, naast de desiderata en bekommernissen vanuit werknemersstandpunt, ook de inbreng vanuit het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels besproken werd.

Het Gemeenschapsonderwijs zal het ontwerp van cao die gesloten wordt tussen de Vlaamse regering en de vakbonden, voorleggen aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en aan de Coördinatieraad van algemeen directeurs.

De meeste maatregelen vervat in het ontwerp van cao komen tegemoet aan de verzuchtingen van het Gemeenschapsonderwijs. Uiteraard is de nu voorliggende tekst een compromis waarin een aantal van de door het Gemeenschapsonderwijs gewenste accenten niet zijn opgenomen (zoals de mandaten voor directeurs, de uitbreiding aanvullende lestijden Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs, een betere omkadering voor de internaten van het gemeenschapsonderwijs, &).

Wij zijn evenwel van oordeel dat het voorliggende ontwerp verdedigbaar is.

Meer info:

Ann Van Driessche

Woordvoerder directeur communicatie

0478/2412 20

ann.van.driessche@gemeenschapsonderwijs.be