Vrije Universiteit Amsterdam

MS diagnose in Nederland wel betrouwbaar

Voor het vaststellen van Multiple Sclerose is het maken van MRI scans van hersenen en ruggenmerg essentieel. Prof.dr. Frederik Barkhof, als radioloog verbonden aan MS Centrum VU medisch centrum, ontwikkelde criteria voor de beoordeling van MRI scans, die inmiddels wereldwijd gebruikt worden voor de diagnose van MS. Fout-diagnostiek zoals gemeld in Groot Brittanië is in Nederland onwaarschijnlijk.

The Times van dinsdag 22 augustus meldde dat in Engeland bij honderden mensen de diagnose MS ten onrechte is gesteld. Dit bericht is niet van toepassing op Nederland. Het is al geruime tijd bekend dat mensen met MS de antistoffen anti cardiolipine in het bloed kunnen hebben. Het MS Centrum test patiënten al ruim 5 jaar op deze antistoffen. Bij ongeveer 5 procent van de mensen met MS blijkt deze antistof aanwezig. Dit kan wijzen op het syndroom van Hughes, maar ook de diagnose MS is nog mogelijk. Dit moet dan blijken uit verder onderzoek.

Het MS Centrum VUmc onderzoekt de verschillen in de MRI afwijkingen tussen mensen met MS en het syndroom van Hughes. Resultaten van dit onderzoek volgen later dit jaar. Prof.dr. Chris Polman, neuroloog en hoofd van het MS Centrum VUmc, zegt over het Engelse nieuws: Het is jammer dat dit soort berichten het nieuws halen. Hierdoor wordt onnodig onrust gezaaid bij een grote groep mensen met MS. Zij zullen nu wellicht hopen dat ze toch geen MS hebben. Ik weet echter zeker dat bij goed gebruik van de combinatie bloedtest en MRI de kans op een foute diagnose heel klein is.

MS Centrum VUmc
In het multidisciplinaire MS Centrum VUmc werken verschillende afdelingen al tientallen jaren samen aan het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden voor het vaststellen en typeren van MS en aan het zoeken naar effectievere behandeling van mensen met MS. Daarnaast werkt het centrum aan het ontrafelen van factoren die bijdragen aan de ziekte MS. Uit externe beoordeling blijkt dat het centrum behoort tot één van de tien beste MS centra van de wereld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Het MS Centrum VUmc wil met al haar expertise tevens hét kenniscentrum voor MS in Nederland vormen. Dit moet het aanspreekpunt worden voor wetenschappelijke informatie over MS, zowel voor mensen met MS, de partners als voor de media.

Het MS Centrum VUmc richt zich op de vroege opsporing en behandeling op maat van MS. Als de diagnose vroeg gesteld wordt is de schade nog beperkt. Daarnaast is het van belang te weten welke ziekteprocessen bij een bepaalde patiënt de overhand hebben, zodat de behandeling hierop aangepast kan worden, ofwel therapie op maat. Uiteindelijk leidt dit tot een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.