VVD


22-8-2006

VVD wil geen mission impossible in Zuid-Libanon

VVD-Buitenlandwoordvoerder Hans van Baalen staat zeer gereserveerd ten opzichte van een Nederlandse deelname aan de VN-missie in Zuid-Libanon.

Indien geen helderheid wordt gegeven over de ontwapening van de Hezbollah wordt de VN-actie een mission impossible en is geen duurzame vredesregeling mogelijk. Het moet betwijfeld worden of het Libanese leger in staat en bereid is de Hezbollah met militaire middelen te ontwapenen. De Hezbollah moet dus bereid zijn haar wapens op te geven. Van Baalen gelooft niet dat dit het geval is. Buitenlandse troepen worden dan schietschijf. Aan zo'n mission impossible wil de VVD niet deelnemen.

Den Haag, 22 augustus 2006