Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

22-08-2006
Bekendmaking bevoegdheidsverdeling

Bekendmaking bevoegdheidsverdeling
Het college en de burgemeester van Ameland hebben op 8 maart 2005 een besluit genomen, waarbij zij bepaalde bevoegdheden hebben verleend aan een aantal ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie. Deze ambtenaren zijn daardoor bevoegd in sommige gevallen namens het college of de burgemeester beslissingen te nemen op verzoeken van burgers, instellingen of bedrijven. De gebruikelijke mogelijkheid van bezwaar en beroep blijft hierbij in stand.

Bij dit besluit, genaamd "Statuut bevoegdheidsverdeling bij de gemeente Ameland 2005", behoren enkele bijlagen waarop is aangegeven aan welke ambtenaar welke bevoegdheden zijn toegekend. Deze bijlagen zijn sindsdien een aantal keren aangepast en uitgebreid.

Het Statuut en de bijlagen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de sectie VROM. De stukken zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente, www.ameland.nl, onder de knop 'Diensten', onderdeel 'Beleidsregels en besluiten'.

---

© 2006 Gemeente Ameland