Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

22-08-2006
Bouwen

Bouwen
Verleende bouwvergunningen
U kunt schriftelijk bezwaar maken bij het college van B&W. De uiterste datum waarop u een bezwaarschrift kunt indienen staat achter de vergunning tussen haakjes vermeld.

- E.P. Baarsma, reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de vloer en wanden van de woning op het perceel Duinweg 11 te Nes (29-09-2006).

- G. Metz, reguliere bouwvergunning voor het verbouwen van de woning met bedrijfsgebouw op het perceel Ballumerweg 4 en 6 te Nes (29-09-2006).

- P.H.F. Kienstra, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Fostaland 26 te Nes (29-09-2006).
- C.B.S. Koningin Wilhelmina, reguliere bouwvergunning voor het uitbreiden van de school met een berging op het perceel De Hagen 15 te Hollum (29-09-2006).

- C.P.J. Brouwer, reguliere bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmingsplan, artikel 19 lid 3 WRO voor het plaatsen van een berging op het perceel Jan Jacobsweg 3 te Hollum (29-09-2006).
- Klein Vaarwater, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van gevelreclame en een vlaggenmast op het perceel Strandweg 85 te Buren (29-09-2006).

Aangevraagde bouwvergunningen
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken.

- P.M. Klimpel, lichte bouwvergunning voor het vernieuwen van het dak op het perceel Oranjeweg 7 te Hollum.

- M. Hoppel en G. Schoonbrood, lichte bouwvergunning voor het aanbouwen van een berging op het perceel Bergeendseweg 113 te Ballum.
- A. Kiewied, reguliere bouwvergunning voor het vergroten van de kampeerboerderij op het perceel Kooiplaats 2 te Buren.
---

© 2006 Gemeente Ameland