Time : 17:58:55
Date : 22 August 2006
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV blue tongue: 4 nieuwe haarden in de provincie Luik en de Voerstreek.

Er zijn 4 nieuwe gevallen van blue tongue vastgesteld, drie haarden bevinden zich in het zuiden van de huidige 20 km-zone en betreffen rundveebedrijven, de vierde haard betreft schapen en bevindt zich in de Voerstreek. Dit brengt het totaal aantal haarden op 15.

Het Voedselagentschap heeft de 20 km-zone en het beschermingsgebied (100 km) aangepast aan de huidige situatie. De nieuwe zones gaan in om middernacht, een aangepaste omschrijving zal raadpleegbaar zijn op de website van het agentschap: www.favv.be .

In de 20 km-zone geldt nog steeds een verplaatsingsverbod voor herkauwers. Dieren van buiten de 20 km-zone mogen wel nog rechtstreeks naar slachthuizen binnen de 20-km-zone vervoerd worden.

Momenteel zijn andere verdenkingen nog in onderzoek. Het Voedselagentschap roept de veehouders op verdachte symptomen zo spoedig mogelijk te melden aan hun dierenarts. Deze moet een eventuele verdenking onmiddellijk melden bij het Voedselagentschap.

contactpersoon voor de nederlandstalige pers:
pascal houbaert 0475 20 66 73
contactpersoon voor de franstalige pers:
pierre cassart 0477 69 35 65

URL: http://www.favv.be