Gemeente Zaltbommel


Persbericht

22-08-2006
Sociale Zaken Zaltbommel verstrekte in enkele gevallen te gemakkelijk bijstand

Onderkop

Uit een controle door Deloitte Accountants B.V. op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand over het jaar 2005 is gebleken dat de gemeente Zaltbommel in enkele gevallen onvoldoende heeft gecontroleerd of er wel récht op een bijstandsuitkering bestond. Hierdoor is er in 2005 mogelijk teveel of te snel bijstand uitgekeerd.

Hoe groot het bedrag is dat de gemeente zichzelf had kunnen besparen is moeilijk te berekenen. De accountant meldt aan het college van Burgemeester en Wethouders dat er financiële fouten zijn gemaakt en dat er onzekerheden zijn over de juiste toepassing van de wet. Zij hebben daarom een accountantsverklaring "met beperking" afgegeven over het jaar 2005.

Rapport
Uit het rapport van bevindingen blijkt dat Zaltbommel onvoldoende controle heeft uitgeoefend op de rechtmatige uitvoering van de wet. De gemeente is niet streng genoeg geweest voor de aanvrager van een uitkering voor levensonderhoud of bijzondere bijstand. Niet uitgesloten is dat mensen bijstand hebben ontvangen waarop zij volgens de wet geen recht hadden of dat het ontvangen bedrag lager had moeten zijn. Vast staat dat 21.726,31 teveel is uitgekeerd, dit op een totaalbedrag aan uitgaven voor bijstandsuitkeringen in 2005 van 2.900.872,00 .

Financiële onzekerheden
Gesproken wordt over "financiële onzekerheden" als de accountant niet duidelijk aan de bewijsstukken in het dossier kan zien dat er voldoende controle is uitgeoefend op de gegevens die door de cliënt overgelegd worden: zijn alle bankafschriften wel gecontroleerd, is het spaargeld dat de cliënt opgeeft wel juist, is er niet gesjoemeld met een rekening, klopt het dat de cliënt alleen woont? Ook had in een aantal gevallen sneller de sociale recherche ingeschakeld moeten worden, vindt de accountant. Deze onzekerheden zijn berekend op 76.541,19. Het blijft gissen hoeveel door een grondigere zelfcontrole op dit bedrag bespaard had kunnen worden.