Gemeente Zoetermeer

Gemeente hoort opnieuw Zoetermeerders over Wmo

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Zoetermeer is op hoofdlijnen bekend. Zoetermeerders kunnen op drie bijeenkomsten zeggen wat zij van het beleidskader Zorgzaam Zoetermeer vinden. De bijeenkomsten vinden plaats op 22, 23 en 24 augustus op verschillende locaties in de stad.

Als een van de eerste gemeenten in Nederland was Zoetermeer in gesprek met haar inwoners over de Wmo. Ook de vele cliënten- en belangenorganisaties zijn gehoord over de Wmo. Het voorlopig resultaat is Zorgzaam Zoetermeer. In dit beleidskader staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor moeten doen en hoe we de kwaliteit van de huishoudelijke hulp en andere maatschappelijke ondersteuning vasthouden. Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wmo. Voor die tijd moeten belangrijke onderdelen zoals het Wmo loket en de huishoudelijke hulp zorgvuldig geregeld zijn.

Tijdens de volgende drie bijeenkomsten wordt met inwoners gesproken over de Wmo.

* Dinsdag 22 augustus voor Rokkeveen en omgeving bij Dekker Sport, Scheglaan 12

* Woensdag 23 augustus voor alle Zoetermeerders in de raadzaal, ingang Markt 10

* Donderdag 24 augustus voor Zoetermeer Dorp en omgeving bij 2B-Home Zalenverhuur, Vernedesportpark 1A

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. Mensen zijn welkom vanaf 19.00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan telefonisch, 079 346 9148 (ma t/m do) of per e-mail aan zorgzaam@zoetermeer.nl. Voor slechthorenden is op alle bijeenkomsten een ringleiding aanwezig.

De bijeenkomsten staan los van de formele inspraakprocedure die tot en met 30 augustus a.s. loopt. Na het afronden van de inspraakprocedure neemt de gemeenteraad naar verwachting in september of oktober een besluit over de Wmo.

Meer info: www.zoetermeer.nl/zorgzaam.