Gemeente Zwolle
Werkzaamheden Melkmarkt voortgezet

Datum uitgave: 08/17/2006
De werkzaamheden aan de Melkmarkt in de Zwolse binnenstad worden op 22 augustus 2006 voortgezet. Hiermee wordt de Melkmarkt een autoluw voetgangersgebied, net als de Grote Markt. Er ontstaat meer ruimte voor terrassen, (waren)markt en evenementen. De herinrichting verloopt in fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Na de rioleringswerkzaamheden op de Melkmarkt en de feestelijke oplevering van de Grote Markt is in mei de herinrichting van de Melkmarkt gestart. Na een zomerstop worden de werkzaamheden op 22 augustus voortgezet. In september wordt gewerkt aan de zuidzijde van het deel tussen de Melkmarktstraat en Jufferenwal. In oktober volgen de werkzaamheden aan de noordkant, tussen de Steenstraat en het Rodetorenplein.

Bomen
Bij de werkzaamheden die plaatsvinden van september tot en met november 2006 worden alle bomen gekapt tussen de Steenstraat en het Rodetorenplein. In de winter komen hier nieuwe elzen voor terug met een speciale ondergrondse beschermings-constructie met bomengrond voor extra voeding, een bewateringssysteem en pilaren die de druk van het verkeer opvangen.

Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen verdwijnen. De gemeente zorgt dat er steeds voldoende parkeerplaatsen blijven om in de parkeerbehoefte te voorzien in de ring rond het centrum. Enkele bestaande parkeeraccommodaties in de binnenstad, zoals de Diezerpoortgarage, worden opgeknapt en beter benut op piekmomenten. Daarnaast zijn overeenkomsten gesloten met particuliere partijen over dubbelgebruik van bestaande parkeerterreinen.

Poller
De poller die op de Melkmarkt staat en aansluit op de Grote Markt, wordt bij de herinrichting van de Melkmarkt verplaatst naar de hoek Melkmarkt-Jufferenwal.

Verlichting
Op basis van het Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad is voor de Melkmarkt gekozen voor armaturen aan een wandarm en masten. Aan de noordgevel van de Melkmarkt komen wandarmaturen, aan de zuidkant langs de rijbaan komen, op de scheiding met de het middengedeelte van de Melkmarkt, masten. Gemeente Zwolle experimenteert op de middenzone met 10 demontabele masten. Dit type masten kan gemakkelijker verwijderd worden bij bijvoorbeeld evenementen. Het is een goedkopere en snellere oplossing dan het verwijderen van de huidige, niet-demontabele masten.

Fietsparkeren
De fietsenklemmen op de Melkmarkt worden tijdens de werkzaamheden verwijderd. Tussen de Grote Markt en de Steenstraat worden tijdelijke fietsenklemmen geplaatst. In de definitieve situatie, na de herinrichting, komen er minder vaste fietsenklemmen terug omdat die door de beoogde fietsenkelder op de Bankenlocatie minder nodig zijn.

Binnenstadsprogramma
Het herinrichtingsproject Grote Markt, Melkmarkt en Rodetorenplein is op dit moment het meest prominente project uit het Binnenstadsprogramma, waarmee de gemeente Zwolle het stadshart tot aan 2015 wil opknappen en verfraaien. Hierin staan tal van projecten gepland, zowel op het gebied van herinrichting, als onderhoud (kwaliteitsslag) en bereikbaarheid. Er wordt een aantrekkelijker verblijfsklimaat nagestreefd en een verbetering van de verbinding tussen de omgeving Maagjesbolwerk en de Grote Markt/Diezerstraat.

Bron: afdeling Communicatie