Gemeente Tilburg

Datum
17 augustus 2006

Werkzaamheden Rijbaan Lombardijenlaan

Start werkzaamheden dinsdag 22 augustus 2006

Op dinsdag 22 augustus 2006 start in opdracht van de gemeente Tilburg het herstraten van de rijbaan van de Lombardijenlaan te Tilburg.

Inhoud werkzaamheden
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- herbestraten van de rijbaan tussen huisnummers 69 en 101

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ter hoogte van de werkzaamheden is de rijbaan tijdelijk afgesloten.

Uitvoeringsplanning

Afhankelijk van het weer, duren de werkzaamheden ongeveer één week.

Mogelijke overlast
. Tijdens de uitvoering kunt u enige hinder ondervinden van de werkzaamheden;
. Mogelijke geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines.

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Marco Klessens, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 540 83 86.
Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Ron de Ruijter, civieltechnisch toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 51557724 .

( ( ( ( ( Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden
aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg,
is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl

---- --