Eriks NV
Titel: Financiële resultaten eerste halfjaar 2006 ERIKS-groep

Datum: 22 augustus 2006

P E R S B E R I C H T
Van
Raad van Bestuur ERIKS group nv
Telefoon
072 54 75 888
Datum
21 augustus 2006
Betreft
FINANCIËLE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2006 ERIKS-GROEP
DE ERIKS-GROEP BLIJFT GROEIEN
KERNPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2006 (in EUR mln.)
Financieel
1e halfjaar
2006
_____________
1e halfjaar
2005
_____________
Mutatie
_________
.. Omzet
250,5
225,9
+10,9%
.. Autonome groei, excl. valutaschommelingen
+9,7%
+3,3%
.. Bedrijfsresultaat (EBITA incl. afschrijving op software)
21,7
16,9
+27,9%
.. Bedrijfsresultaat in % van omzet
8,7
7,5
.. Bedrijfsresultaat in % van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen
32,0%
25,1%
.. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill / immateriële vaste activa uit acquisities
14,2
10,5
35,5%
.. Nettoresultaat
14,2
10,4
35,8%
Commercieel / Operationeel
.. Intensiveren van de marktbewerking en introductie van nieuwe producten en diensten heeft geleid tot autonome groei. Deze was over de laatste zes kwartalen: 1e kwartaal 2006: +11,6% 1e kwartaal 2005: +1,7% 2e kwartaal 2006: + 7,8% 2e kwartaal 2005: +4,9% 3e kwartaal 2005: +1,9% 4e kwartaal 2005: +3,2%
.. Uitbreiding van de lokale aanwezigheid in Nederland en België.
.. Versterken en uitbreiden van het productmanagement en de verkooporganisaties.
.. Mede door de in voorgaande jaren gedane investeringen in de infrastructuur (huisvesting en ICT) is de productiviteit aanzienlijk toegenomen.
Expansie
.. Overname van de handelsactiviteiten van Acona Hydraulik-Systeme GmbH te Aken, Duitsland per 1 januari 2006. Omzet op jaarbasis: ¤ 3,5 mln.
.. Overname van RIV-Charleroi s.a., België per 6 juli 2006 (zie persbericht d.d. 7 juli 2006). Omzet op jaarbasis ¤ 2,5 mln.
.. In het kader van de roll-out strategie en de versterking van de marktpositie worden met diverse ondernemingen gesprekken gevoerd.
voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO
en/of de heer J.G. de Boer, CFO
Pagina 1 / 8
P E R S B E R I C H T
CEO Jan van der Zouw: "De ERIKS-groep heeft een fantastisch eerste halfjaar achter de rug. Ook in het tweede kwartaal hebben wij een mooie omzetgroei gerealiseerd. Onze klanten waarderen onze marketingmix en dienstverlening, waarbij de product- en applicatiekennis van onze medewerkers belangrijke elementen zijn. Zoals in het afgelopen halfjaar zal ook in de komende periode flink worden geïnvesteerd in het versterken van onze verkoopkracht."

Voor tabellen:
Zie het origineel

Pagina 8 / 8

Met vriendelijke groet / Best regards / Mit freundlichen Grüßen,
Rikki Nauta
Secretary to the Executive Board of ERIKS group nv
P.O. Box 1088
1810 KB Alkmaar
The Netherlands

Tel.: +31 72 547 58 88
Fax: +31 72 547 58 89
E-mail: rikki.nauta@eriks.com
http://www.eriks.com