D66

Student beter beschermen tegen misleiding door onderwijsinstelling

Een aantal commerciële hbo-instellingen claimt ten onrechte dat hun opleidingen officieel goedgekeurd zijn. Studenten betalen hoge collegegelden om te eindigen met een diploma dat niet erkend wordt. D66 wil dat studenten beter worden beschermd tegen misleiding en dat instellingen harder worden aangepakt.

De NVAO, de instelling die belast is met het keuren van opleidingen in het hoger onderwijs, spreekt deze week drie commerciële hbo-instellingen aan op hun overtredingen. D66-Kamerlid Bert Bakker is blij dat de instellingen aangepakt worden, maar vindt het niet genoeg. Bakker: De gevolgen van misleiding voor studenten zijn erg groot. Na jaren betalen en zwoegen krijg je een diploma zonder waarde. Studenten moeten beter beschermd worden tegen dit soort praktijken.

Samen met D66-collegas Boris van der Ham en Ursie Lambrechts heeft Bakker staatssecretaris Bruins van Onderwijs gevraagd de bescherming van studenten tegen misleiding door hogescholen en universiteiten te verbeteren. Ook wil hij dat de staatssecretaris maatregelen neemt tegen de betreffende hbos. Bakker: Deze instellingen moeten aan potentiële en huidige studenten duidelijk maken dat zij ten onrechte hebben beweerd dat hun opleiding goedgekeurd is. En waar al schade is geleden, moet die door de instellingen worden gecompenseerd.

22-8-2006 18:43