MINLNV: Wijzigingen vervoer en export herkauwers

Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

nr. 22 augustus 2006

Wijzigingen vervoer en export herkauwers

Naar aanleiding van het veterinair overleg in Brussel maandag j.l. heeft de Europese Commissie aanpassingen aangebracht in de maatregelen;


- Vervoer van herkauwers en levende producten naar gebieden met hoger en gelijk risico Rechtstreeks vervoer van herkauwers en levende producten, afkomstig uit het toezichtsgebied naar het beschermingsgebied is toegestaan. ( Het was al toegestaan om herkauwers en levende producten afkomstig uit noordelijk Nederland naar een bestemming gelegen in het toezichts- en beschermingsgebied te vervoeren.


- Vervoer naar het slachthuis in gebieden met lager risico Het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit het beschermings- of toezichtgebied, naar een slachthuis buiten deze gebieden is onder voorwaarden toegestaan.


- Doorvoer door beperkingsgebieden
Doorvoer van herkauwers vanuit een gebied waar geen beperkingen gelden door een beschermings- of toezichtsgebied is toegestaan. De dieren en het vervoermiddel moet dan op de plaats van lading of vóór binnenkomst in het gebied een behandeling hebben ondergaan met toegelaten insecticiden.

Export levende producten
De regeling versoepelt het verbod op de export van levende producten van herkauwers. De export van sperma, eicellen en embryo.s van herkauwers die vóór 1 mei 2006 zijn geproduceerd, of afkomstig zijn uit het buitenland, is toegestaan. Deze levende producten mogen tevens uit het beschermings- en toezichtsgebied worden vervoerd. Herkauwers en levende producten mogen vervoerd worden vanuit de beperkingsgebieden naar gebieden in de lidstaten België, Duitsland en Luxemburg met een zelfde gezondheidsstatus.

Ook vanuit de rest van Nederland mogen herkauwers en levende producten via het Nederlands toezichtsgebied naar de beperkingsgebieden in België, Duitsland en Luxemburg worden vervoerd.

Meer informatie Simone Braun 06-20013685. De tekst van de regeling is te vinden op www.minlnv.nl.