Gemeente Hellendoorn


20 september informatieavond Startnotitie m.e.r/s.m.b Ontwikkeling Zwembad en Sporthal

Op woensdag 20 september a.s. organiseert de gemeente een informatieavond over een startnotitie over de ontwikkeling van een nieuw zwembad en sporthal en de daarvoor noodzakelijke procedures voor de m.e.r. (milieu-effectrapportage) en de s.m.b. (strategische milieubeoordeling). Deze avond wordt gehouden in het Hervormd Centrum, aan de Constantijnstraat 7 in Nijverdal en begint om 20.00 uur in zaal 2.

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw
sportvoorzieningencomplex aan de Piet Heinweg te Nijverdal en de daarvoor noodzakelijke procedures voor de m.e.r. (milieu-effectrapportage) en de s.m.b. (strategische milieubeoordeling) is een zogenaamde Startnotitie opgesteld die vanaf 16 augustus voor een ieder ter inzage ligt. In de gemeentelijke advertentie van 15 augustus 2006 is een officiële publicatie geplaatst.